Home  > Wonen en milieu  > Water  > Werken aan waterlopen  > Wonen langs een waterloop

Wonen langs een waterloop

Wonen langs de waterkant

Werken aan een waterloop

Woon je langs een waterloop? Houd er dan rekening mee dat regelmatig onderhoud van waterlopen noodzakelijk is om de normale waterafvoer te garanderen. Daarom moeten de waterloop en zijn oevers vlot toegankelijk zijn voor de waterbeheerder. Via het 'geoloket waterlopen' vind je meer informatie over de waterlopen in jouw onmiddellijke omgeving.

Vijfmeterstrook

Bouwverbod binnen de vijfmeterstrook langs een waterloop

Om de bereikbaarheid van waterlopen te vrijwaren, geldt een bouwverbod binnen de vijfmeterstrook langs een waterloop.

Voor andere ingrepen binnen deze vijfmeterstrook moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Ook jij kan jouw steentje bijdragen door de vijfmeterstrook vrij te houden: (tuin)afval, rommel, gestockeerde materialen en andere obstakels horen hier niet thuis.

Ratten

Rat in een kooi

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij bestrijdt de provincie muskus- en bruine ratten langs haar waterlopen. Ook jij kan jouw bijdrage leveren om de oevers van de waterlopen minder aantrekkelijk te maken voor ratten: laat geen afval of etensresten rondslingeren, verzamel huisvuil in afgesloten bakken en voer dit zo snel mogelijk af, houd de omgeving van de waterlopen netjes zodat ratten minder schuil- en nestplaatsen vinden.

Bemerk je ratten langs een provinciale waterloop? Neem dan contact op met het 'meldpunt ratten'.

Extra informatie

Publicaties

Wonen langs een waterloop

Infobrochure voor mensen die wonen of werken langs een beek: info over beheer, onderhoud, toegankelijkheid, rattenbestrijding, overstromingen, vergunningen.

Alle publicaties

Naar boven