Home  > Wonen en milieu  > Water  > Werken aan waterlopen  > Projecten tegen wateroverlast

Projecten tegen wateroverlast

De provincie onderneemt actie tegen wateroverlast

De provincie Vlaams-Brabant investeert in maatregelen ter voorkoming van wateroverlast. Enkele overstromingsgebieden werden al met succes heringericht. In de nabije toekomst zullen nog bijkomende overstromingsgebieden ingericht worden.

Bekijk het overzicht van uitgevoerde en geplande investeringswerken [PDF, 3 blz, 1,15 MB]

Grotere projecten vereisen een aanpak op bovenlokaal niveau

Luchtfoto waterloop in Vlaams-Brabant

Grote projecten vereisen echter niet enkel belangrijke financiƫle middelen, maar ook een lange voorbereidingstijd. Aan inrichting van een groot overstromingsgebied gaat heel wat studiewerk vooraf, om zowel het effect op wateroverlast als op de natuurlijke omgeving te onderzoeken. In vele gevallen moet er ook een MER (milieu-effectenrapport) opgesteld worden, vooraleer de bouwvergunning aangevraagd kan worden.

Extra informatie

Contact

Dienst waterlopen - waterwerken, Tel. 016 26 75 02, waterwerken@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Erosiecoƶrdinator

Documenten

investeringswerken waterlopen [PDF, 3 blz, 1,15 MB]

Naar boven