Home  > Wonen en milieu  > Water  > Werken aan waterlopen  > Onderhoudswerken door de provincie

Onderhoudswerken door de provincie

Onderhoudswerken

Om haar 1.400 kilometer aan waterlopen - waarvan 475 kilometer van de gemeenten overgenomen sinds 1 december 2014 - te onderhouden, voert de provincie op regelmatige basis de nodige onderhoudswerken uit.

Waar het onderhoud van waterlopen vroeger voornamelijk gericht was op de afvoer van water, opteren we vandaag voor een meer gedifferentieerde aanpak, afhankelijk van de plaats en de noodzaak.

Een overzicht van lopende of geplande werken aan de provinciale waterlopen (tweede categorie) van de verschillende Vlaams-Brabantse bekkens vind je terug in de documenten onderaan deze pagina.

Oppervlakkige ruimingswerken

Oppervlakkige ruiming zwerfvuil

Oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei materialen en voorwerpen zoals:

  • afval
  • afbraakmateriaal
  • schroot
  • grove plantenresten.

Deze materialen kunnen opstoppingen veroorzaken binnen de bedding van de waterloop of in overwelvingen.

Grondige ruimingswerken

Slibruiming

Bij grondige ruimingswerken verwijderen erkende aannemers het slib uit de waterloop

  • tot op de vaste bodem
  • of tot op een vooropgesteld peil.

Dit gebeurt

  • om de goede afvoer van de waterloop te verzekeren
  • of om het ecologische herstel van de waterloop te bevorderen wanneer het slib van slechte kwaliteit is.

Maaiwerken

Maaien oevers

Maaiwerken omvatten het wegnemen van ongewenste materialen op de oevers en het maaien van de oevers en eventueel de aanpalende bermen.

Wanneer vinden de werken plaats?

Onderhoudswerken kunnen niet op elk tijdstip van het jaar gebeuren, tenzij er gevaar dreigt. Om de natuur in en om de waterloop maximaal te respecteren en in overeenstemming met het bermdecreet werkt de provincie slechts in volgende periodes:

  • Ruimen van waterlopen gebeurt alleen tussen 1 oktober en 31 maart.
  • Maaien gebeurt in de periode tussen 15 juni en 15 juli en tussen 15 september en 31 oktober.
Naar boven