Home  > Wonen en milieu  > Water  > Subsidies  > Subsidie waterpreventieve maatregelen

Subsidie waterpreventieve maatregelen

Wat

De provincie Vlaams-Brabant kent een subsidie toe voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen tegen wateroverlast. De subsidie bedraagt 75% van de bewezen kosten, met een maximum van:

 • 7.500 euro voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden.
 • 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.

Wie

 • Ben je eigenaar, mede-eigenaar of huurder van een bewoonde woning, een gebouw in collectief gebruik of een gebouw dat je beroepsmatig gebruikt?
  En
 • Ligt dit gebouw in één van de gebieden in Vlaams-Brabant die de deputatie heeft aangeduid als prioritaire projectgebieden voor waterpreventie?

Dan kom je in aanmerking voor subsidies voor waterpreventieve maatregelen.

Bekijk de overzichtskaart van de aangeduide prioritaire projectgebieden voor waterpreventie [PDF, 1 blz, 500,87 KB]

Procedure

 1. Via een geïntegreerde aanpak laat je voor je perceel een voorafgaande studie uitvoeren die de noodzakelijke maatregelen vermeldt om je gebouw te beschermen tegen wateroverlast. Vraag je gratis studie aan via waterpreventie@vlaamsbrabant.be.
 2. Vraag online advies over de uitgevoerde studie. Geef op het adviesaanvraagformulier aan of je akkoord gaat met de voorgestelde werken uit de studie, of verduidelijk hoe en waarom je hiervan wil afwijken.
 3. Binnen een termijn van 60 kalenderdagen na ontvangst van je adviesvraag brengt de dienst waterlopen advies uit.
 4. Na positief advies van de dienst waterlopen kan je starten met de uitvoering van de waterpreventieve maatregelen. De uitvoering gebeurt conform de studie of het daarvan afwijkende advies van de dienst waterlopen.
 5. Belangrijk: voor, tijdens én na de werken neem je foto's zodat de uitvoering van zichtbare en niet-zichtbare maatregelen goed gedocumenteerd is. Dit beeldmateriaal moet je als bewijs van uitvoering van de maatregelen toevoegen aan je subsidieaanvraag.
 6. Na uitvoering van de werken dien je online je subsidieaanvraag in. Dit doe je ten laatste een jaar na de voltooiing van de werken.

Online aanvragen

Naar boven