Home  > Wonen en milieu  > Water  > Subsidies  > Subsidie erosiebestrijding

Subsidies voor kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen

Wat

Naast 75% subsidies via het Erosiebesluit kent de provincie Vlaams-Brabant bijkomende subsidies toe aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen.

De provinciale subsidie bedraagt 15% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 15.000 euro per toegekende subsidie.

Wie

Voor gemeentebesturen uit Vlaams-Brabant.

Procedure

Aanvragen
  • Per mail
    Vul het aanvraagformulier volledig in, voorzien van de nodige bijlagen en verstuur naar erosie@vlaamsbrabant.be
Naar boven