Home  > Wonen en milieu  > Water

Water

Infopunt water

Heb je een vraag over een Vlaams-Brabantse waterloop? Contacteer ons infopunt water.

Erosiecoördinator

In Vlaams-Brabant is de bodem zeer gevoelig voor erosie. De provincie ondersteunt landbouwers en gemeenten.

Waterinfo.be

Ben je nieuwsgierig naar de (water)stand van zaken, dan is waterinfo.be dé informatiebron bij uitstek.

Raadpleeg Waterinfo.be

Publicaties

Wonen langs een waterloop

Infobrochure voor mensen die wonen of werken langs een beek: info over beheer, onderhoud, toegankelijkheid, rattenbestrijding, overstromingen, vergunningen.

Alle publicaties

Naar boven