Home  > Wonen en milieu  > Water

Water

Infopunt water

Heb je een vraag over een Vlaams-Brabantse waterloop? Stuur ze door via ons infopunt water.

Erosiecoördinator

In Vlaams-Brabant is de bodem zeer gevoelig voor erosie. De provincie ondersteunt landbouwers en gemeenten.

Stroomgebiedbeheerplan Schelde

Het waterbeleid is de afgelopen jaren grondig hertekend. Stroomgebiedbeheerplannen zorgen voor een integrale aanpak.

Waterinfo.be

Ben je nieuwsgierig naar de (water)stand van zaken, dan is waterinfo.be dé informatiebron bij uitstek.

Raadpleeg Waterinfo.be

Nieuws

Uitbreiding overstromingsgebied Grimbergen

Provincieraad keurt de uitbreiding van het overstromingsgebied Nekkerbos in Grimbergen goed zodat de wateroverlast van de Maalbeek verder kan worden aangepakt.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Wonen langs een waterloop

Infobrochure voor mensen die wonen of werken langs een beek: info over beheer, onderhoud, toegankelijkheid, rattenbestrijding, overstromingen, vergunningen.

Alle publicaties

Naar boven