Home  > Wonen en milieu  > Water  > Erosiecoordinator

Erosiecoördinator

Erosiebestrijding in Vlaams-Brabant

Houthaksel-dam [JPG, 389,11 KB]

Maakte jouw gemeente een erosiebestrijdingsplan op waarin de erosieknelpunten en mogelijke oplossingen beschreven staan?

Of ben je landbouwer en heb je vragen over de randvoorwaarden erosie die Vlaanderen oplegt?

  • Doe dan beroep op de provinciale erosiecoördinator.
  • Zo biedt de provincie jouw gemeente ondersteuning bij de uitvoering van de erosiebestrijdingsmaatregelen.
  • Win als landbouwer advies in bij de provinciale erosiecoördinator om te voldoen aan de randvoorwaarden erosie.
  • Met aandacht voor informeren en sensibiliseren van alle betrokkenen.

Kaart met stand van zaken erosiecoördinatie in Vlaams-Brabant [PDF, 1 blz, 334,34 KB]

Kaart met stand van zaken erosiebestrijdingswerken in Vlaams-Brabant [PDF, 4 blz, 632,63 KB]

Kalender

27 juni 2018

Erosiebestrijding en leve(n)de bodem

Veldbezoek erosiebestrijding: een mix van brongerichte en infrastructurele maatregelen. Erosiebestrijdingsmaatregelen, demonstraties van aangepaste bodembewerking en teelttechniekenen en het instrument 'BodemIDee' komen aan bod.

Alle activiteiten

Naar boven