Home  > Wonen en milieu  > Vergunningen  > Verlenging termijnen omgevingsvergunning

Verlenging termijnen omgevingsvergunning

Houd rekening met nieuwe termijnen

Sommige beslissingstermijnen voor omgevingsvergunningen worden verlengd. De Vlaamse regering nam op 24 maart deze noodmaatregel i.h.k.v. het coronavirus. 

Wat werd er beslist?
  • Lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020.
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken starten pas na 24 april 2020.
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • De periode waarbinnen je beroep kan indienen, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60 dagen). De uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning, start dus pas na 65 dagen (35 dagen + 30 dagen).

Raadpleeg het besluit van de Vlaamse regering

Extra informatie

Contact

Dienst vergunningen, Tel. 016 26 75 46, omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be

Naar boven