Home  > Wonen en milieu  > Vergunningen  > Milieuvergunningen

Beroep tegen milieuvergunning uitdovend!

Beroep indienen tegen een milieuvergunning?

Een beroep indienen kan alleen nog voor aanvragen die ingediend werden bij de Vlaams-Brabantse gemeenten vóór 1 januari 2018.

Voor de gemeenten Beersel en Diest dient u gebruik te maken van de beroepsprocedure 'omgevingsvergunning'.

Beroep indienen tegen een net door de gemeente afgeleverde vergunning?

In dit geval richt je een aangetekende brief aan de deputatie van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 LEuven.

De brief moet vergezeld worden van:

  • een bewijs van betaling van dossiertaks (stort hiervoor 6,20 euro op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 (375-1110990-31) van 'LNE Milieuvergunningen', met vermelding 'Vlarem-dossiertaks')
  • een attest van bekendmaking (te verkrijgen bij de milieudienst van jouw gemeente)

Nieuws

Milieuvergunning voor koude-warmteopslag in Refugehof

De provincie Vlaams-Brabant verleende een milieuvergunning aan KWOnet bvba uit Leuven voor de installatie van een koude-warmteopslag op de site Refugehof in Leuven. Een koude-warmteopslag is een innovatieve en klimaatvriendelijke manier voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

Alle nieuwsberichten

Naar boven