Home  > Wonen en milieu  > Vergunningen  > Afwijkingsregeling omgevingsvergunningsplicht

Afwijkingsregeling omgevingsvergunningsplicht

Nooddecreet 18 maart 2020

Het Vlaams parlement keurde op 18 maart 2020 het nooddecreet rond de omgevingsvergunningsplicht goed.

Met dit decreet kan je gedurende een periode van 120 dagen, eenmalig verlengbaar met 120 dagen, afwijken van de vergunningsplicht voor constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren.

Het decreet bepaalt onder andere dat de provincie elke toepassing van de afwijkingsregel bekend moet maken op haar website.

Extra informatie

Contact

Dienst vergunningen, Tel. 016 26 75 46, omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be

Naar boven