Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Vind geld voor jouw klimaatproject  > Subsidie duurzame milieu- en klimaatprojecten

Subsidie voor duurzame milieu- en klimaatprojecten

Wat

Subsidies voor duurzame milieu- en klimaatprojecten die bijdragen aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden. Een ingediend project heeft aandacht voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid.

Wie

De subsidie kan toegekend worden aan:

  • Steden en gemeenten in Vlaams-Brabant
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met hoofdzetel in Vlaams-Brabant
  • Verenigingen zonder winstoogmerk met lokale werking in Vlaams-Brabant
  • Feitelijke verenigingen bestaande uit minstens een rechtspersoon met lokale werking in Vlaams-Brabant.

Procedure

We zijn het reglement aan het herbekijken.

Eind 2019 zetten we de aangepaste versie online. Vanaf dan kan je opnieuw een klimaatsubsidie aanvragen.

Subsidies aangevraagd in 2018 vallen onder het huidig reglement.

Naar boven