Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Vind geld voor jouw klimaatproject  > Subsidie duurzame klimaatprojecten

Subsidie voor duurzame klimaatprojecten

Wat

Subsidies voor duurzame klimaatprojecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen en/of die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. 

Wie

De subsidie kan toegekend worden aan:

  • Gemeenten in Vlaams-Brabant
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met hoofdzetel in Vlaams-Brabant
  • Verenigingen zonder winstuitkering met lokale werking in de provincie Vlaams-Brabant
  • Scholen of scholengroepen met een maatschappelijke zetel in Vlaams-Brabant

Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

  1. Dien je projectvoorstel in voor 1 januari 2020, per mail aan subsidiesklimaat@vlaamsbrabant.be
  2. Dien je definitieve subsidieaanvraag in voor 15 april 2020. De richtlijnen hiervoor volgen later.


Voer jij een project uit dat goedgekeurd werd binnen het vorige subsidiereglement? Dan geldt voor dit project nog het oude subsidiereglement. 
Naar boven