Home > Nieuws > Wonen en milieu > Trefdag klimaat 12 juni 2018 - Verslagen en presentaties

Trefdag klimaat 12 juni 2018 - Verslagen en presentaties (12 juni 2018)

De klimaatuitdagingen van morgen aangepakt

 • Lig jij weleens wakker van de fietsinfrastructuur in jouw gemeente? 
 • Hoe kan je energievraag en -aanbod beter op elkaar afstemmen? 
 • Of hoe promoot je nieuwe en kwalitatieve woonvormen bij je inwoners? 
 • ...
Deze en andere klimaatuitdagingen, en hoe we ze samen kunnen aanpakken, stonden op het programma tijdens onze jaarlijkse trefdag klimaat op 12 juni 2018. Wie kwam, kreeg heel wat praktische tips mee voor een succesvol gemeentelijk klimaatbeleid.

Presentatie, foto's, aanbod en verslagen

We bezorgen je hierbij graag:

Gesprekstafels - RONDE 1 

 1. Hoe ga je van start met warmtenetten? I.s.m. de dienst ruimtelijke planning, ODE-Vlaanderen, … 
  >>> Verslag gesprekstafel 1 [PDF, 2 blz, 348,06 KB]
 2. Hoe maak je werk van een beter stap- en fietsbeleid voor inwoners van alle leeftijden? I.s.m. de dienst mobiliteit. 
  >>> Verslag gesprekstafel 2 [PDF, 2 blz, 352,45 KB]
 3. Hoe laat je de renovatiegraad van particuliere woningen stijgen? I.s.m. de dienst wonen, Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant.
  >>> Verslag gesprekstafel 3 [PDF, 2 blz, 304,34 KB]
 4. Hoe pak je hittestress aan? I.s.m. de dienst leefmilieu, het departement omgevingen, …
  >>> Verslag gesprekstafel 4 [PDF, 2 blz, 341,28 KB]

Gesprekstafels - RONDE 2

 1. Hoe verduurzaam je de energievraag van je gemeente? I.s.m. de dienst ruimtelijke planning, Rescoop, …
  >>> Verslag gesprekstafel 5 [PDF, 2 blz, 310,14 KB]
 2. Hoe verminder én verduurzaam je het aantal wagens op de weg? I.s.m. autodelen.net, Eandis, …
  >>> Verslag gesprekstafel 6 [PDF, 3 blz, 353,92 KB]
 3. Hoe verminder je het ruimtebeslag in de gemeente én maak je het kwalitatiever? I.s.m. de dienst wonen.
  >>> Verslag gesprekstafel 7 [PDF, 2 blz, 298,98 KB]
 4. Hoe maak je werk van een water- en droogtebestendige gemeente? I.s.m. de dienst waterlopen, departement omgevingen, … 
  >>> Verslag gesprekstafel 8 [PDF, 2 blz, 319,25 KB]

Extra informatie

Contact

Klimaatneutraal , Tel. 016 26 72 78, klimaatneutraal@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Naar boven