Home > Nieuws > Wonen en milieu > LaMA: oplossingen mobiliteitsknelpunten

Inwoners zoeken oplossingen voor mobiliteitsknelpunten met LaMA (22 september 2017)

Laboratoria Mobiele Alternatieven

Met "Laboratoria Mobiele Alternatieven" (LaMA) zet de Bond Beter Leefmilieu (BBL) experimenten op poten die moeten leiden tot oplossingen voor mobiliteitsknelpunten. Acht Vlaams-Brabantse wijken in Aarschot, Zaventem, Londerzeel en Tienen doen mee.

De provinciale klimaatstudie leert dat mobiliteit in onze provincie verantwoordelijk is voor 44% van de CO2-uitstoot. Mobiliteit is daarom één van de prioriteiten om van Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken. In dit project gaan burgers zélf op zoek naar oplossingen voor mobiliteitsproblemen.

De provincie kende dit waardevolle project een subsidiebedrag van 62.580 euro toe.

Herinrichting veiliger en aangenamer Sint-Jorisplein in Tienen

LaMA bracht buurtbewoners en gebruikers van het Sint-Jorisplein samen om voorstellen te doen. De komende jaren starten er nog verschillende bouwprojecten starten aan het plein, zodat een definitieve pleininrichting nog niet aan de orde is. Toch waren er nu dringend maatregelen nodig om het plein veiliger en aangenamer te maken.

Het participatieve LaMA-traject was ideaal om de bezorgdheden van de gebruikers van dit plein om te zetten in gerichte ingrepen. BBL begeleidde de bijeenkomsten. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit evalueerde de creatieve en gedurfde mobiliteitsvoorstellen. De stad Tienen zorgde vervolgens voor de testopstelling met de volgende aanpassingen voor de periode van 18 september tot 18 oktober:

 1. Rijschoolstraat wordt schoolstraat: autovrij van 8 tot 8.30 en van 15 tot 15.30 uur.
 2. Kiss 'n Ride-zone op parking Kazerne+.
 3. Aanpassen wegmarkering langs de Manege:
  1. linker rijstrook daar blijft behouden voor de circulatie op de parking, de rechter rijstrook voor fietscirculatie in beide richtingen.
  2. betonelementen worden verwijderd: ze worden in verschillende kleuren geverfd en gebruikt als afbakening van de fietsstrook.
 4. Voetgangers- en fietsersoversteek tussen Manege en VTC (groenzone): twee geschrankt geplaatste plantenbakken creëren een sas waardoor autoverkeer vertraagd wordt.
 5. Voetgangersdoorsteek tussen parking / VTC en centrum: vijf parkeerplaatsen weggehaald om veilige en comfortabele doorsteek te maken voor voetgangers (met kinderwagen). Een grindzone werd voorzien van betonklinkers voor betere toegankelijkheid.
 6. Onderscheid tussen lang- en kortparkeren: blauwe zone over drie rijstroken op het gedeelte van de parking tussen het betalend deel en de Manege. Parkeren kan er met de schijf tot maximaal 4 uur.


De projectpartners evalueren deze testopstelling op 12 oktober om 19.30 uur in het Vrijetijdscentrum Sint-Jorisplein. Op basis van deze evaluatie worden de aanpassingen op en rondom het Sint-Jorisplein al dan niet definitief.

Lees de LaMA-blog voor het volledige verhaal

Laboratoria voor mobiele alternatieven in Aarschot, Londerzeel en Zaventem

 • Aarschot
  Druk verkeer, smalle voetpaden en een gecompliceerd 7-armig kruispunt zorgen voor een onveilig gevoel op de Oude Mechelsebaan, tussen de Herseltsesteenweg en de Liersesteenweg. De buurt stelde tijdens de LaMA-sessie heel wat maatregelen voor om het verkeer af te remmen en veiliger te maken.
  Lees meer over dit project op de LaMA-blog

 • Londerzeel
  Het centrum van Londerzeel kent veel geparkeerde wagens en doorgaand verkeer richting de nabijgelegen A12. De inspraak tijdens de LaMA-sessies zorgde voor voorstellen voor een nieuw parkeerbeleid en activiteiten waarbij het centrum tijdelijk autovrij wordt.
  Lees meer over dit project op de LaMA-blog

 • Zaventem
  In de driehoek Hoogstraat-Parklaan-Spoorwegstraat zijn heel wat scholen aanwezig en is er heel wat verkeer. Het resultaat van de LaMA-sessies is een nieuw circulatieplan dat moet zorgen voor een verkeersluwere en veiligere omgeving.
  Lees meer over dit project op de LaMA-blog

In 2018 zal Bond Beter Leefmilieu dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant nog eens 4 wijken in Vlaams-Brabant begeleiden in het zoeken naar oplossingen van mobiliteitsproblemen, samen bewoners en besturen.

Extra informatie

Contact

Els Cornelis, Klimaatneutraal , Tel. 016 26 72 55, klimaatneutraal@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Subsidie voor duurzame milieu- en klimaatprojecten

Naar boven