Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Klimaatplan  > Klimaatstudie en klimaatplan

Klimaatstudie en klimaatplan

Klimaatstudie: klimaatneutraal tegen 2040

Zowel technisch als maatschappelijk is het mogelijk tegen 2040 om klimaatneutraal te worden. 

Dat is de conclusie van een studie die de provincie Vlaams-Brabant liet uitvoeren door onderzoekers van Futureproofed, Point-Consulting en HIVA-KU Leuven. De onderzoekers werkten een scenario met reductiedoelstellingen uit op basis van:

 • een nulmeting (referentiejaar 2011)
 • een analyse van verschillende scenario’s
 • een kosten-batenberekening van reductiemaatregelen
 • een intensieve en participatieve consultatie van ruim 100 experten en stakeholders

Klimaatstudie Vlaams-Brabant klimaatneutraal in 2040 [PDF, 239 blz, 10,95 MB]

Nulmeting voor referentiejaar 2011

Aandeel CO2-productie per sector [JPG, 59,99 KB]

Een nulmeting bracht de broeikasgasuitstoot van de verschillende sectoren in kaart voor het referentiejaar 2011. Een overzicht van de CO2-uitstoot in Vlaams-Brabant per sector:

 • 44% - Transport (hoofdzakelijk van personenwagens die op diesel rijden)
 • 30% - Huishoudens (vooral verwarming van gebouwen)
 • 14% - Handel- en  dienstensector (vooral verwarming van gebouwen)
Mobiliteit en gebouwen zijn dus samen goed voor 88% van de uitstoot. De overige 12% komt van de industrie en landbouw.
Benieuwd naar de resultaten van de opvolgmetingen? Je vindt ze op de Klimaatkaart van Vlaams-Brabant.

Klimaatbeleidsplan en actieprogramma

Doelstelling CO2-reductie per sector 2011 tov 2040 [JPG, 59,69 KB]

De klimaatstudie is de basis voor het provinciaal klimaatplan. Dit plan tekent de krijtlijnen uit voor het klimaatbeleid van de volgende jaren. Het is het werk van vele medewerkers van alle beleidsdomeinen van de provincie én externe partners.

Het klimaatplan van de provincie bestaat uit twee delen:

 1. Klimaatbeleidsplan 2040 vormt de leidraad om te evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant. Het bevat de doelstellingen op langere termijn.
 2. Klimaatactieprogramma 2020-2025 legt deze doelstellingen vast in acties tijdens de lopende beleidsperiode.


Provinciaal klimaatbeleidsplan 2040 [PDF, 31 blz, 1,59 MB] Klimaatactieprogramma 2020-2025 [PDF, 97 blz, 2,49 MB]

Prioriteiten

 • Ruimtelijke ordening: kernversterking, slim verdichten en ruimtelijke ontwikkelingen rond mobiliteitsassen en knooppunten
 • Hernieuwbare energie: een optimale hernieuwbare energiemix op basis van de energiekansenkaarten
 • Mobiliteit: versnelde verschuiving van verplaatsingen met de auto van 75% naar 50% ten voordele van stappen, fietsen en openbaar vervoer
 • Wonen en bouwen: verhogen van de renovatiegraad door individuele en collectieve renovaties te stimuleren

Extra informatie

Naar boven