Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Klimaatplan  > Klimaatneutraal, klimaatbestendig

Klimaatneutraal / klimaatbestendig in 2040

Wat is klimaatneutraal?

Reductie broeikasgassen Vlaams-Brabant [JPG, 61,97 KB]

Om als provincie klimaatneutraal te worden, moeten we de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% verminderen. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide, methaan en lachgas.

Heel wat menselijke activiteiten veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen. Enkele voorbeelden:

  • verwarmen van onze gebouwen
  • met de auto rijden
  • reizen met het vliegtuig
  • vlees eten
  • ...

De vrijgekomen gassen komen terecht in de atmosfeer en zorgen voor een opwarming van onze aarde met tal van negatieve gevolgen. Om dit proces te stoppen, moeten we er dus voor zorgen dat we minder broeikasgassen produceren. Of nog beter: klimaatneutraal worden.

Wat is klimaatbestendig?

Een klimaatbestendige provincie is:

  • weerbaar tegen de negatieve effecten van de klimaatwijziging: verdroging, overstromingen, hitte ...
  • veerkrachtig. Speelt flexibel in op de veranderende bedreigingen, maar benut ook nieuwe kansen.

Extra informatie

Naar boven