Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Klimaatplan

Klimaatplan

Klimaatneutraal, klimaatbestendig

De Provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. Wat betekent klimaatneutraal? Kan een provincie wel klimaatneutraal worden? Hoe pakken we dit aan?

Klimaatstudie en klimaatplan

Vlaams-Brabant kan klimaatneutraal worden tegen 2040. Van klimaatstudie tot klimaatbeleidsplan en actieprogramma.

Communicatiemateriaal

Heb jij een goed klimaatproject? Spring jij mee voor een klimaatneutrale provincie? Gebruik de mindmap en het label van Vlaams-Brabant Klimaatneutraal.

Naar boven