Home > Nieuws > Wonen en milieu > Klimaatkaart 2.0

Nieuwe digitale klimaatkaart toont 1.192 klimaatacties (12 september 2017)

Interactieve klimaatkaart 2.0

Klimaatkaart Vlaams-Brabant 2.0

De nieuwe digitale klimaatkaart van Vlaams-Brabant kreeg een fikse uitbreiding. 

Ze werd interactiever en toont, naast projecten over hernieuwbare energie, nu ook klimaatacties over mobiliteit, gebouwen, consumptie en landbouw.

Gemeenten, bedrijven, verenigingen en scholen kunnen hun klimaatacties kenbaar maken op deze kaart en nagaan hoeveel CO2 hun initiatieven daarmee minder uitstoten.

Van 76 naar 1.192 klimaatacties

Met de klimaatkaart zetten we projecten in de kijker die bijdragen aan deze ambitie. De uitdaging is om samen met gemeenten, bedrijven, verenigingen, scholen en burgergroeperingen de kaart vol te kleuren. We schakelen hoogwaardige IT-toepassingen in om zo de vele klimaatacties digitaal in kaart te brengen.

De eerste kaartversie beperkte zich tot installaties met een grote productie van groene energie. Maar het werken aan klimaatneutraliteit beperkt zich niet tot de energiesector. Dus werd de kaart uitgebreid met de sectoren mobiliteit, gebouwen, consumptie en landbouw. Het aantal initiatieven en installaties steeg hierdoor van 76 naar 1.192.

Extra informatie

Contact

Klimaatkaart, Tel. 016 26 72 76, klimaatkaart@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Klimaatkaart

Externe websites

Klimaatkaart Vlaams-Brabant 2.0

Naar boven