Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Klimaatkaart

Klimaatkaart

Waarom een Vlaams-Brabantse klimaatkaart?

De klimaatkaart

  • geeft het overzicht van alle initiatieven van Vlaams-Brabantse gemeenten, bedrijven en organisaties die bijdragen aan onze doelstelling om klimaatneutraal te worden, in verschillende sectoren: energie, mobiliteit, gebouwen, consumptie, landbouw, ...
  • toont hoeveel CO2 we daarmee uitsparen

We werkten hiervoor samen met nazka mapp.

Hoe maakt jouw gemeente haar klimaatplan waar? Ontdek het op www.vlaamsbrabantklimaatkaart.be

Jouw klimaatneutraal project op de klimaatkaart?


Werk je zelf aan een klimaatproject? 

  • Laat het weten aan jouw gemeente. Elke Vlaams-Brabantse gemeente kreeg een persoonlijke login waarmee ze jouw en andere klimaatvriendelijke initiatieven en acties in hun gemeente kunnen aanvullen en invoeren
  • Laat het ons weten op klimaatkaart@vlaamsbrabant.be

Kleur zo mee de klimaatkaart vol!

Energiekansenkaart

De energiekansenkaart toont op welke locaties in onze provincie ruimte is voor hernieuwbare energie. Het resultaat van deze studie zit verweven in de klimaatkaart. Je vindt hier:

  • het overzicht van mogelijke hernieuwbare energievormen, op provinciaal niveau
  • de cijfers van mogelijke hernieuwbare energievormen, per gemeente

Ontdek de energiekansen voor onze provincie op www.vlaamsbrabantklimaatkaart.be

Download het eindrapport energiekansenkaarten [PDF, 168 blz, 13,16 MB]

Extra informatie

Contact

Klimaatkaart, Tel. 016 26 72 76, klimaatkaart@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Externe websites

Vlaams-Brabant klimaatkaart

Naar boven