Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Aanbod voor gemeenten  > Warmtenetscreening

Warmtenetscreening voor gemeenten

Warmtenet als energiebron?

Warmtenet schema [JPG, 773,42 KB]

Bij industriële activiteiten komt vaak restwarmte vrij. Die restwarmte hergebruiken om nabije gebouwen te verwarmen of ze van sanitair warm water te voorzien, is slim en efficiënt. Wat je nodig hebt, is een netwerk van ondergrondse leidingen om de warmte te verspreiden: een warmtenet. Maar leent jouw activiteit en/of terrein zich wel tot zo’n warmtenet? En waar ligt nu precies jouw warmteaanbod of -vraag?

Een warmtenetscreening brengt raad. Dit eerste ontwerp van tracé van warmtenet omvat:

  • een overzicht van warmtebronnen en warmtevragers
  • hoe deze bronnen en vragers efficiënt te verbinden in een netwerk
  • de inschatting van het kostenplaatje

Lees meer over warmtenetten

Maak gebruik van ons raamcontract voor warmtenetscreening

Wil jij in jouw gemeente een warmtescreening uitvoeren? Maak dan gebruik van ons raamcontract. Bezorg ons je aanvraag met volgende elementen:

  • Beschrijving van de bestaande toestand van het onderzoeksgebied
  • Beschrijving van de gewenste toekomstige ontwikkelingen
  • Overzicht van de lopende onderzoeken en studie met betrekking tot het onderzoeksgebied
  • Overzicht van de beschikbare relevante gegevens waarvan de opdrachtnemer kan gebruik maken

Meer informatie over wat een screening kan bevatten vind je in onderstaand document.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zetten jouw gemeente graag op weg in de voorbereiding van dit traject.

Overzicht warmtenetscreening [PDF, 1 blz, 656,44 KB]

Streekmotor

Door volop de kaart te trekken van een zo efficiënt mogelijk energiegebruik met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot, zijn wij, samen met jou, de streekmotor voor een klimaatvriendelijk Vlaanderen.

Waarom een energiekansenkaart?

Hoe maak je een provincie klimaatneutraal? Inzetten op energiebesparing is de meest voor de hand liggende manier. Daarnaast moeten we ook ruimte voorzien voor hernieuwbare energie. Daarom een energiekansenkaart. Ze moet een antwoord bieden op de vraag: "Welke mogelijke hernieuwbare energievormen zijn op welke locatie binnen onze provincie het meest aanwezig?"

De resultaten van deze studie vergeleken we met de doelstellingen voor hernieuwbare energie in de klimaatstudie. Conclusie? Technisch gezien is er voldoende ruimte voor hernieuwbare energie zodat Vlaams-Brabant klimaatneutraal kan worden tegen 2040.

Eindrapport Energiekansenkaarten [PDF, 168 blz, 13,16 MB]

Extra informatie

Contact

Verwante pagina's

Documenten

Eindrapport Energiekansenkaarten [PDF, 168 blz, 13,16 MB]

Naar boven