Home > Nieuws > Wonen en milieu > Laat je helpen met je klimaatacties - NOG 1 PROJECT IN DE AANBIEDING

Gratis professionele begeleiding voor jouw klimaatacties - NOG 1 PROJECT IN DE AANBIEDING (27 maart 2020)

 • Ondertekende jouw gemeente het Burgemeestersconvenant?
 • En ben je volop klimaatacties aan het plannen en uitvoeren?
 • Maar bots je daarbij op moeilijke uitdagingen?

Dan kon je de voorbije maanden intekenen op enkele hapklare projecten die jouw actie een duwtje in de rug geven. Onze partners Autodelen.net, Ecolife, Steunpunt Korte Keten en Foodwin begeleiden de projecten en helpen je om jouw klimaatdoelstellingen te halen.

We kenden alle projecten ondertussen toe, maar we hebben er vandaag nog één in de aanbieding: Project 'Lokaal actieplan voor de korte keten'

Download de brochure met meer info over dit project (pagina 9) en de voorwaarden voor toekenning [PDF, 11 blz, 233,01 KB]


Doelgroep

Gemeentebesturen

Schrijf je in

Interesse voor het project 'Lokaal actieplan voor de korte keten'? 

Stuur voor 30 april 2020 een mail met je motivering naar burgemeestersconvenant@vlaamsbrabant.be

Geef in je mail antwoord op deze vragen:

 • Motiveer je projectkeuze met de klimaatdoelstellingen en acties uit het klimaatplan van je gemeente.
 • Is er voor jouw projectkeuze voldoende ambitie en draagvlak in je gemeente? Motiveer.
 • Motiveer hoe je met dit project de lokale transitie versnelt.
 • Welke andere diensten zijn betrokken? In welk stadium? En voor welke rol?
 • Hoe denk je het project na onze begeleiding verder te zetten?
Bij je inschrijving vragen we je om te bevestigen dat je akkoord gaat met de voorwaarden zoals beschreven in de brochure.
Is jouw gemeente geselecteerd, dan verwachten we dat je je deelname en de voorwaarden bevestigt met een collegebeslissing.
Gemeenten die eerder nog geen begeleiding kregen, krijgen voorrang.

En daarna?

Op basis van jouw motivering én de doelstellingen van ons klimaatbeleidsplan beslissen we naar welke gemeente het project gaat. 

We houden daarbij rekening met de volgende criteria:

 • Mate waarin het project bijdraagt aan het behalen van de provinciale en gemeentelijke klimaatdoelstellingen en het versnellen van de lokale transitie
 • Ambitie en draagvlak binnen de gemeente
 • Haalbaarheid voor de gemeente en de begeleidende partner om de uitvoering van het project binnen het betreffende projectjaar op te starten

Extra informatie

Contact

Inez Debaus, Burgemeestersconvenant, Tel. 016 26 72 58, burgemeestersconvenant@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Burgemeestersconvenant

Naar boven