Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Aanbod voor gemeenten  > Burgemeestersconvenant

Ondertekende je gemeente het Burgemeestersconvenant?

Burgemeestersconvenant

60 Vlaams-Brabantse burgemeesters ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Ze engageren zich hiermee om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. 54 van hen hebben een door Europa goedgekeurd klimaatplan.

Ga op de klimaatkaart van Vlaams-Brabant na of jouw gemeente het Burgemeestersconvenant ondertekende.
Ondertekende jouw gemeente het Burgemeestersconvenant nog niet? Laat je overtuigen door de brochure 'Het Burgemeestersconvenant: uw instrument voor een beter klimaat'.

Het Burgemeestersconvenant: uw instrument voor een beter klimaat [PDF, 9 blz, 651,15 KB]

Hulp bij het opstellen van jouw klimaatactieplan

Ondertekende jouw gemeente het Burgemeestersconvenant? Dan sta je er niet alleen voor. Wij staan je bij met raad en daad.

  • Gebruik de rekentool van VITO voor de CO2-nulmeting van jouw gemeente
  • Doorloop stap voor stap het draaiboek om tot jouw gemeentelijk klimaatplan te komen
  • Het model klimaatactieplan bevat de basistekst en leidraad.
  • Laat je inspireren door onze inventaris van mogelijke klimaatacties. Je vindt er voor verschillende thema's: hernieuwbare energie, mobiliteit, gebouwen, natuur en landbouw ...

Draaiboek Burgemeestersconvenant [PDF, 12 blz, 720,59 KB] Inventaris van mogelijke klimaatacties [XLSX, 4 blz, 522,99 KB] Model klimaatactieplan [DOC, 24 blz, 444,5 KB]

Hulp bij jouw participatietraject

Gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, moeten hun inwoners betrekken bij de opmaak van hun klimaatplan. Ook voor het klimaatparticipatietraject van jouw gemeente kan je bij ons aankloppen. We maakten bijvoorbeeld een handig draaiboek.

Download het draaiboek voor een participatief klimaatbeleid in jouw gemeente.

Alfresco

Ondertekende jouw gemeente het Burgemeestersconvenant? Dan heb je toegang tot Alfresco, een veilige manier om digitale informatie te delen. 

Wat vind je op Alfresco?

  • Label klimaatneutraal (al dan niet gepersonaliseerd)
  • Verkeersbordensticker
  • Mindmap
  • ...

Vind je de inloggegevens voor Alfresco niet meteen terug? Stuur ons een mail. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze webpagina. 

Campagnemateriaal

Onze klimaatbanners met het beeld van de mindmap klimaatneutraal lenen voor jouw klimaatevenementen? Stuur ons een mail. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze webpagina.

Nieuws

Monitoringstool klimaatacties

Bereken het effect van je klimaatacties met de provinciale monitoringstool. De tool is ook een handig instrument wanneer je een subsidie voor jouw klimaatproject aanvraagt bij de Vlaamse Overheid.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Draaiboek participatief klimaatbeleid

Acht werkmethoden voor de opzet van een klimaatparticipatietraject in jouw gemeente. Tips, concrete stappen en praktijkvoorbeelden om inwoners, bedrijven en verenigingen in jouw gemeente te laten samenwerken aan het klimaatbeleid.

Alle publicaties

Naar boven