Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Aanbod voor gemeenten  > Begeleidingstraject LICHT

Een LICHT-groep opstarten in jouw gemeente? Laat je begeleiden.

Met een 'Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare energie Transitie' (LICHT) breng je geëngageerde burgers met straffe duurzame ideeën en een budget samen in gemeenschappelijke energieprojecten. Zulke burgerinitiatieven helpen jou om de omslag naar minder energieverbruik en meer hernieuwbare energie in jouw gemeente te versnellen. Als gemeente begeleidt jij deze groep van inwoners. En wie weet groeit jouw lokale LICHT-groep wel uit tot een volwaardige energiecoöperatie van burgers in jouw regio? 

Wil jij in jouw gemeente starten met een LICHT-werking? Maak dan gebruik van ons aanbod.

Stappenplan LICHT-traject

Samen met jouw LICHT-coördinator ga je in vier stappen aan de slag in jouw gemeente.
 • STAP 1 – Inzicht
  Je leert over energiecoöperaties, gaat na wat er leeft in jouw gemeente en wat het potentieel is op zowel bestuurlijk als coöperatief vlak.

 • STAP 2 – Werving
  Je mobiliseert zoveel mogelijk extra burgers en leidt hen naar lokale energietransitie.

 • STAP 3 – Begeleidingstraject voor bewonersgroepen (LICHT-groepen)
  10 (inter)gemeentelijke LICHT-groepen in Vlaams-Brabant krijgen een opleiding in het selecteren, evalueren, communiceren en begeleiden van goede hernieuwbare energieprojecten.

 • STAP 4 – Opstart energiecoöperatie
  Zet een LICHT-groep de stap naar de oprichting van een energiecoöperatie, dan krijgt ze ondersteuning van REScoop Vlaanderen.

Jouw voordeel

 • Je spaart heel wat tijd uit dankzij de gespecialiseerde kennis van de partners.
 • Meer draagkracht, minder weerstand en meer financiële middelen door je inwoners nauwer te betrekken bij de energieomslag in jouw gemeente.
 • Financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant. 
 • Vermindering van de CO2-uitstoot op jouw grondgebied en dus dichter bij de doelstelling van het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.

Wat kan je daarnaast zelf nog doen?

 • Stel je publieke gronden en daken ter beschikking voor participatieve hernieuwbare energieprojecten met zon, wind, water, groene warmte en energie-efficiëntie.
 • Zorg voor een aanbesteding met kwalitatieve en participatieve gunningscriteria zodat verschillende burgercoöperaties gelijke kansen krijgen in aanbestedingen.
 • Vraag voorbeelden op bij jouw LICHT-coördinator.

Interesse?

Download de projectfiche [PDF, 4 blz, 171,32 KB] met meer informatie over de kostprijs en de volledige beschrijving van het aanbod.

Partners

De uitvoerende partners zijn:
 • Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant (Pajopower, 3Wplus, IGO en De Kringwinkel Hageland)
 • REScoop Vlaanderen (Vlaamse koepel energiecoöperaties)
 • Ecolife en Ecopower (met ondersteuning van LICHT Leuven)
Provincie Vlaams-Brabant biedt financiële, logistieke en communicatieve ondersteuning. 

Contact

Contacteer jouw LICHT-coördinator van het klimaatnetwerk Vlaams-Brabant die je helpt in het opstellen van een stappenplan:
 • Pajottenland en Zennevallei: Pajopower vzw - 02 306 45 62
 • Noordkant Vlaamse Rand Brussel: 3Wplus - 02 451 53 89
 • Leuven en Oostkant Vlaamse Rand Brussel: IGO - 016 35 29 70
 • Hageland: De Kringwinkel Hageland - 016 76 53 90

Naar boven