Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Vlaams-Brabant klimaatneutraal  > Energiekansenkaart

Energiekansenkaart

Waarom een energiekansenkaart?

Energiekansenkaart elektriciteit uit zon, wind en biomassa [PNG, 471,26 KB]

Hoe maak je een provincie klimaatneutraal? Inzetten op energiebesparing is de meest voor de hand liggende manier. Daarnaast moeten we ook ruimte voorzien voor hernieuwbare energie. Daarom deze energiekansenkaart. Ze moet een antwoord bieden op de vraag: "Welke mogelijke hernieuwbare energievormen zijn op welke locatie binnen onze provincie het meest aanwezig?"

Hernieuwbare energie: energievormen en locaties

Energiekansenkaart warmte uit geothermie, restwarmte en biomassa [PNG, 442,24 KB]

De studie onderzocht deze energievormen:

  • Zonne-energie: vooral in de sterk bebouwde regio's voor de winning van elektriciteit
  • Windenergie: meeste kansen in het noordoosten en het zuidwesten van Vlaams-Brabant
  • Energie uit biomassa: vooral in de meer landelijke en groene regio's
  • Waterkracht: kansen voor energieopwekking op de watermolens en de sluizen
  • Diepe geothermie: winning van warmte uit waterlagen diep in de ondergrond, beperkt in onze provincie
  • Ondiepe geothermie: winning van warmte uit de bodem, veel mogelijkheden in onze provincie
  • Restwarmte: gekoppeld aan industriĆ«le processen
  • Riothermie: winning van warmte afkomstig uit afvalwater

De meeste hernieuwbare energie valt in onze provincie te rapen in zonnepanelen en ondiepe geothermie.

De resultaten van deze studie vergeleken we met de doelstellingen voor hernieuwbare energie in de klimaatstudie. Conclusie? Technisch gezien is er voldoende ruimte voor hernieuwbare energie zodat Vlaams-Brabant klimaatneutraal kan worden tegen 2040.

Extra informatie

Contact

Katrien Coremans, Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016-26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Documenten

Eindrapport Energiekansenkaarten [PDF, 168 blz, 13,16 MB]

Naar boven