Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Subsidies en reglementen  > Verwerving gronden biodiversiteit

Subsidie verwerving van gronden ter bescherming van biodiversiteit

Wat

Subsidie aan natuurverenigingen voor de verwerving van gronden met een duidelijk aantoonbare te realiseren meerwaarde voor de biodiversiteit.

Wie

Voor erkende natuurverenigingen in Vlaams-Brabant.

Procedure

Aanvraag indienen vóór 1 maart van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Extra informatie

Naar boven