Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Subsidies en reglementen  > Subsidie jeugdvriendelijke ruimte

Subsidie jeugdvriendelijke openbare ruimte

Wat

Een investeringssubsidie van maximaal 15.000 euro om de openbare ruimte op een jeugdvriendelijke manier in te richten. De focus ligt hierbij op speel- en ontwikkelingskansen voor kinderen in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving en/of ontwikkelings- en ontmoetingskansen voor tieners en jongeren. De subsidies worden verleend binnen de perken van de daartoe voorziene budgetten in de provinciale begroting.

Welke criteria gelden er voor deze subsidies?
Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de provinciale subsidie worden de volgende inhoudelijke criteria gehanteerd:

  • De impact van het project op de speel- en ontwikkelingskansen voor kinderen in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving en/of de ontwikkelings- en ontmoetingskansen voor tieners en jongeren.
  • De mate waarin voorafgaand aan de opmaak van het dossier een participatieproces met de betrokken doelgroep en andere betrokkenen (buurtbewoners, verenigingen, gemeentelijke ambtenaren ...) heeft plaatsgevonden.
  • De mate van duurzaamheid van het project en het (her)gebruik van natuurlijke materialen zoals levende materialen en fsc-gelabeld hout.
  • De mate van toegankelijkheid voor diverse kansengroepen van het project.

De volledige omschrijving van de criteria en de te bezorgen documenten vindt u terug in het subsidiereglement onderaan de pagina.

Wie

Voor gemeentebesturen.

Procedure

We zijn het reglement aan het herbekijken. Binnenkort meer informatie.

Subsidies aangevraagd in 2018 vallen onder het huidig reglement.

Naar boven