Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Subsidies en reglementen  > Subsidie jeugdvriendelijke ruimte

Subsidie jeugdvriendelijke openbare ruimte

Wat

Een investeringssubsidie van maximaal 15.000 euro om de openbare ruimte op een jeugdvriendelijke manier in te richten. De focus ligt hierbij op speel- en ontwikkelingskansen voor kinderen in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving en/of ontwikkelings- en ontmoetingskansen voor tieners en jongeren. De subsidies worden verleend binnen de perken van de daartoe voorziene budgetten in de provinciale begroting.

Welke criteria gelden er voor deze subsidies?
Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de provinciale subsidie worden de volgende inhoudelijke criteria gehanteerd:

  • De impact van het project op de speel- en ontwikkelingskansen voor kinderen in een natuurlijke en avontuurlijke omgeving en/of de ontwikkelings- en ontmoetingskansen voor tieners en jongeren.
  • De mate waarin voorafgaand aan de opmaak van het dossier een participatieproces met de betrokken doelgroep en andere betrokkenen (buurtbewoners, verenigingen, gemeentelijke ambtenaren ...) heeft plaatsgevonden.
  • De mate van duurzaamheid van het project en het (her)gebruik van natuurlijke materialen zoals levende materialen en fsc-gelabeld hout.
  • De mate van toegankelijkheid voor diverse kansengroepen van het project.

De volledige omschrijving van de criteria en de te bezorgen documenten vindt u terug in het subsidiereglement onderaan de pagina.

Wie

Voor gemeentebesturen.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor subsidies dient u de aanvraag samen met het volledige dossier in bij het provinciebestuur en dit ten laatste op 30 april. Dit kan op verschillende manieren:
  • ONLINE aanvragen
  • Vul uw gegevens in en laad de nodige bijlagen op. De datum van ontvangst komt overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem.
  • Per mail
    Vul het aanvraagformulier volledig in, voorzien van de nodige bijlagen en verstuur naar subsidiesleefmilieu@vlaamsbrabant.be
Naar boven