Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Subsidies en reglementen  > Ondersteuning natuurbeleid

Ondersteuning gemeentelijk natuurbeleid

Wat

Met dit subsidiereglement willen we natuurprojecten in en van Vlaams-Brabantse gemeenten stimuleren. De projecten moeten een duidelijke meerwaarde voor de biodiversiteit kunnen aantonen.

Het reglement bevat een niet-limitatieve lijst van acties en projecten die wel en niet in aanmerking komen.

De natuurprojecten moeten meer, betere en herkenbare natuur in de gemeente creëren en daarmee de biodiversiteit verhogen. In de subsidieaanvraag vermeld je dan ook:

  • de impact van het project op de verhoging van de biodiversiteit.
  • (indien relevant) de relatie van het natuurproject met de koesterburen van de gemeente en/of met verwante soorten die in de aangeduide leefgebieden voorkomen.

Procedure

Per kalenderjaar zijn er 2 perioden voor het indienen van de subsidieaanvragen:

  1. Vanaf 1 tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar.
  2. Vanaf 1 tot en met 31 augustus van het lopende kalenderjaar. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het model van aanvraagformulier.

Het natuurproject kan worden uitgevoerd tussen:

  • 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de aanvraag werd ingediend en 15 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • 1 september van het kalenderjaar waarvoor de aanvraag werd ingediend en 15 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • Uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar waarin het natuurproject werd beëindigd, worden de verantwoordingsstukken (facturen en eindrapport) bij de provincie ingediend.

Vul je aanvraag online in

Laad daarbij ook de nodige bijlagen op. De datum van ontvangst komt overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem.

Nieuws

Biodiversiteitspark in Zaventem

Wat ooit een speeltuin was nabij de ligweide van het zwembad 'De Motte' in Zaventem, werd na jaren onbruik een mooi natuurpark. Een groene stapsteen met kansen voor mensen, dieren en planten.

Alle nieuwsberichten

Naar boven