Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Subsidies en reglementen  > Duurzame biodiversiteitsprojecten

Duurzame biodiversiteitsprojecten

Wat

Subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten met een innoverend karakter.

  • Jouw project draagt bij aan de provinciale doelstellingen voor biodiversiteit (Zie actieplan biodiversiteit in de meerjarenplanning)
  • Kies voor een geïntegreerde aanpak en werk samen met andere organisaties

Welke projecten komen in aanmerking?

  • Terreinprojecten die de biodiversiteit verhogen (bijzondere natuurbeheer- of onderhoudsactiviteiten zoals éénmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallige beheeringrepen, investeringswerken, ...)
  • Doelgroepgerichte projecten (initiatieven die terreinacties ondersteunen of een bijdrage leveren aan het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van de biodiversiteit)
Welke projecten komen niet in aanmerking?
  • Reguliere natuurbeheer- of onderhoudsactiviteiten
  • Studies (met uitzondering van toegepast onderzoek in functie van een terreinproject)

Wie

  • Erkende milieu- en natuurverenigingen met een lokale werking in Vlaams-Brabant
  • Terreinbeherende natuurverenigingen met een lokale werking in Vlaams-Brabant
  • Regionale Landschappen gevestigd in Vlaams-Brabant

Procedure

We zijn het reglement aan het herbekijken. Binnenkort meer informatie.

Subsidies aangevraagd voor 1 februari 2019 vallen onder het huidig reglement.

Naar boven