Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Subsidies en reglementen  > Duurzame biodiversiteitsprojecten

Duurzame biodiversiteitsprojecten

Wat

Subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten met een innoverend karakter.

 • Jouw project draagt bij aan de provinciale doelstellingen voor biodiversiteit (Zie actieplan biodiversiteit in de meerjarenplanning)
 • Kies voor een geïntegreerde aanpak en werk samen met andere organisaties

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Terreinprojecten die de biodiversiteit verhogen (bijzondere natuurbeheer- of onderhoudsactiviteiten zoals éénmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallige beheeringrepen, investeringswerken, ...)
 • Doelgroepgerichte projecten (initiatieven die terreinacties ondersteunen of een bijdrage leveren aan het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van de biodiversiteit)
Welke projecten komen niet in aanmerking?
 • Reguliere natuurbeheer- of onderhoudsactiviteiten
 • Studies (met uitzondering van toegepast onderzoek in functie van een terreinproject)

Wie

 • Erkende milieu- en natuurverenigingen met een lokale werking in Vlaams-Brabant
 • Terreinbeherende natuurverenigingen met een lokale werking in Vlaams-Brabant
 • Regionale Landschappen gevestigd in Vlaams-Brabant

Procedure

Dien je aanvraag in voor 1 februari van het toekenningsjaar.  

 • ONLINE aanvragen voor een project van 1 jaar
  Vul het aanvraagformulier in. Laad dit formulier op als bijlage bij je online aanvraag.
 • ONLINE aanvragen voor een project van 2 jaar
  Vul het aanvraagformulier in. Laad dit formulier op als bijlage bij je online aanvraag.
 • Per mail
  Vul het aanvraagformulier volledig in en verzend het samen met de bijlage naar subsidiesleefmilieu@vlaamsbrabant.be 
Naar boven