Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Subsidie duurzame biodiversiteitsprojecten

Duurzame biodiversiteitsprojecten

Wat

Subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten.

Jouw project:

 • Draagt bij aan de realisatie van de provinciale beleidsdoelstelling biodiversiteit (meerjarenplanning): 'Realiseren van een klimaatbestendig en biodivers landschap'.
 • Zorgt voor een duidelijke meerwaarde voor Provinciale Prioritaire Soorten/Koesterburen en hun leefgebieden.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Projecten met concrete realisaties op het terrein, die het robuuste groen-blauwe netwerk en de groen-blauwe dooradering versterken.
 • De aankoop van gronden met het oog op natuurontwikkeling (als onderdeel van een project met concrete terreinrealisaties).
 • Het uitvoeren van voorafgaand onderzoek en/of het opvolgen van de effectiviteit van de acties na realisatie (als onderdeel van een project met concrete terreinrealisaties).
 • Het uitvoeren van communicatie en/of participatie-activiteiten die het draagvlak voor het duurzaam biodiversiteitsproject vergroten (als onderdeel van een project met concrete terreinrealisaties).

Welke projecten komen niet in aanmerking?

 • Reguliere natuurbeheer- of onderhoudsactiviteiten
 • Studies (met uitzondering van toegepast onderzoek in functie van een terreinproject)
 • Pure sensibilisatie-, educatieve of doelgroepgerichte projecten en projecten rond de eigen verenigingswerking

Wie

 • Gemeenten in Vlaams-Brabant
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gevestigd in Vlaams-Brabant
 • Erkende milieu- en natuurverenigingen met een lokale werking in Vlaams-Brabant
 • Terreinbeherende natuurverenigingen met een lokale werking in Vlaams-Brabant
 • Regionale Landschappen gevestigd in Vlaams-Brabant
 • Bosgroepen gevestigd in Vlaams-Brabant

Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

 1. PROJECTVOORSTEL: dien je projectvoorstel voor een project in 2021 in voor 31 augustus 2020, per mail aan subsidiesnatuur@vlaamsbrabant.be

 2. DEFINITIEVE AANVRAAG

  • Ten laatste eind oktober sturen we jou per mail ons advies voor je projectvoorstel.
   Bij een positief advies krijg je twee formulieren:
   • het definitief aanvraagformulier
   • het begrotingsformulier (met handleiding)
  • Gebruik enkel deze formulieren om je definitieve aanvraag in te vullen.
  • Vraag je subsidie online aan. Laad het ingevuld definitief aanvraagformulier en het begrotingsformulier op bij je online aanvraag.

De huidige subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten vervangt de vier vorige natuursubsidies:

 • Subsidie voor de verwerving van gronden ter bescherming van de biodiversiteit
 • Subsidie ter ondersteuning van de uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid
 • Duurzame biodiversiteitsprojecten
 • Investeringssubsidie en begeleiding voor het inrichten van jeugdvriendelijke openbare ruimtes

Voer jij een project uit dat goedgekeurd werd binnen één van deze vorige subsidiereglementen? Dan geldt voor de rapportering van dit project nog het oude subsidiereglement. Je ontvangt het oude reglement per mail.

Extra informatie

Contact

Dirk Buysse, Dienst leefmilieu, Tel. 016 26 72 84, subsidiesnatuur@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Subsidies

Documenten

Duurzame biodiversiteitsprojecten - Reglement [PDF, 8 blz, 155,46 KB]

Naar boven