Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Regionale landschappen

Regionale landschappen

Overzicht van de vijf regionale landschappen in Vlaams-Brabant

Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en belangrijke natuur- en landschapswaarden.

Onder welk regionaal landschap valt jouw gemeente? Download de overzichtskaart hieronder.

Regionale landschappen in Vlaams-Brabant: overzichtskaart [PDF, 1 blz, 384,74 KB]

De regionale landschappen zijn er voor jou

 • Voor wie? Gemeenten, verenigingen, inwoners, landbouwers en jagers
 • Wat doen ze? Adviesverlening en ondersteuning bij concrete acties
 • Waarom? Behouden en versterken van natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie
 • Samen met de provincie
 • Hoe?
  • Met respect voor de cultuurhistorische landschapswaarden
  • Rekening houdend met de mogelijkheden voor natuurrecreatie en -educatie.
  • Met aandacht voor streekeigen bomen en struiken
Naar boven