Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Natuurstudie - Brakona

Natuurstudie - Brakona

Provinciaal forum voor natuurstudie

BRAKONA, de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie:
  • brengt alle kennis over natuurstudie in Vlaams-Brabant samen.
  • verenigt professionelen en vrijwilligers die bezig zijn met de studie en inventarisatie van planten, dieren, gesteenten en fossielen.
  • geeft natuurverenigingen en natuurstudiegroepen de kans om hun ervaringen, ideeën en projectresultaten uit te wisselen.

en zet zich daarmee in voor de bescherming en het behoud van soorten.

Soortbescherming - Provinciale Prioritaire Soorten (PPS)

Om de achteruitgang van biodiversiteit in Vlaams-Brabant tegen te gaan, maakten we een lijst van belangrijke soorten: de Provinciale Prioritaire Soorten. Die lijst gebruiken we als basis voor het soortenbeleid in Vlaams-Brabant. Hij bevat soorten die onvoldoende kunnen profiteren van het gangbare beleid rond milieu, natuur en water, en die daardoor een groot risico lopen te verdwijnen. Voor deze soorten willen we graag een vangnet bieden.

Provinciale Prioritaire Soorten - Amfibieën, reptielen en vissen [PDF, 1 blz, 39,82 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Broedvogels [PDF, 3 blz, 52,36 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Hogere planten [PDF, 2 blz, 47,32 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Nachtvlinders [PDF, 1 blz, 34,21 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Ongewervelden [PDF, 1 blz, 43,15 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Paddenstoelen [PDF, 3 blz, 58,24 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Spinnen [PDF, 1 blz, 40,24 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Zoogdieren [PDF, 1 blz, 41,25 KB] Achtergrond voor bepaling van de PPS-lijst [PDF, 2 blz, 90,66 KB] Folder Bruine Vuurvlinder [PDF, 2 blz, 775,60 KB] Folder Eikelmuis [PDF, 2 blz, 1,38 MB] Folder Hamster [PDF, 2 blz, 563,17 KB]

Jaarlijkse contactdag

Brakona organiseert jaarlijks een contactdag voor vrijwilligers en natuurstudieliefhebbers.

Het ideale moment om:

  • nieuwe contacten te leggen of ervaring uit te wisselen met andere vrijwilligers/collega's.
  • je te informeren over de verschillende natuurstudieprojecten in de provincie.

Download hieronder de presentaties van de contactdag van zaterdag 3 februari 2018.

Noteer zaterdag 2 februari 2019 voor de 20ste editie van de Brakona contactdag. En die 20ste verjaardag is een reden om feest te vieren. Later meer over deze feesteditie.


Presentatie 1: De integrale projecten in het Demerbekken [PDF, 78 blz, 6,79 MB] Presentatie 2: Waterplanten in Vlaams-Brabant [PDF, 36 blz, 2,98 MB] Presentatie 3: Vleermuizen in valleigebieden [PDF, 31 blz, 2,84 MB] Presentatie 4: Actief verplaatsen van soorten in een veranderend landschap [PDF, 26 blz, 1,40 MB] Presentatie 5: Jaar van de otter [PDF, 37 blz, 3,22 MB] Presentatie 6: De rivierdonderpad [PDF, 32 blz, 2,22 MB] Presentatie 7: Biodiversiteit binnen de gebiedsgerichte provinciale werking [PDF, 40 blz, 1,83 MB] Presentatie 8: Een watervogel op het droge [PDF, 26 blz, 1,30 MB] Presentatie 9: De das in Vlaams-Brabant [PDF, 22 blz, 940,05 KB] Presentatie 10: Vissenwerkgroep Natuurpunt [PDF, 9 blz, 802,18 KB]

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender bevat alle activiteiten van het lopende semester.

Activiteitenkalender Natuurstudie [PDF, 13 blz, 1,58 MB]

Jaarboek

Het Brakona-jaarboek bundelt artikels over natuurstudieprojecten die in het afgelopen jaar in de provincie werden uitgevoerd. Jaarboek 2013-2014 is het laatste in de rij. 

Met deze artikels:

  • Regionale Landschappen en soortbescherming
  • Waterkevers in Noord-Hageland en omgeving
  • Twintig jaar steenuilonderzoek in het Hageland
  • Inventarisatie van vleermuizen op Vlaams-Brabantse zolders 

Brakona - Jaarboek 2013-2014 - Artikel soortbescherming [PDF, 12 blz, 826,22 KB] Brakona - Jaarboek 2013-2014 - Artikel steenuilonderzoek [PDF, 14 blz, 929,69 KB] Brakona - Jaarboek 2013-2014 - Artikel vleermuizen op zolder [PDF, 12 blz, 1,64 MB] Brakona - Jaarboek 2013-2014 - Artikel waterkevers [PDF, 26 blz, 990,24 KB] Overzicht van artikels in Brakona-jaarboeken [PDF, 3 blz, 111,59 KB]

Waarnemingen.be

Haal je oude en nieuwe waarnemingen uit schuiven en kasten en voer ze in op Waarnemingen.be. Werk zo mee aan een beter zicht op het verspreidingsgebied van soorten en efficiëntere acties om soorten te beschermen.

Op Waarnemingen.be kan je zowel invoeren als raadplegen.

Voor de Prioritaire Provinciale soorten is er een aparte invoermodule

Extra informatie

Contact

Griet Nijs, Brakona, Tel. 015 77 01 61, brakona@natuurpunt.be

Verwante pagina's

Kalender

02 februari 2019

Brakona contactdag 2019

Hoe gaat het met de natuurstudiewereld in de provincie Vlaams-Brabant? Je vindt het antwoord op de Brakona contactdag.

Alle activiteiten

Naar boven