Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Natuurstudie - Brakona

Natuurstudie - Brakona

Provinciaal forum voor natuurstudie

BRAKONA, de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie:
  • brengt alle kennis over natuurstudie in Vlaams-Brabant samen.
  • verenigt professionelen en vrijwilligers die bezig zijn met de studie en inventarisatie van planten, dieren, gesteenten en fossielen.
  • geeft natuurverenigingen en natuurstudiegroepen de kans om hun ervaringen, ideeën en projectresultaten uit te wisselen.

en zet zich daarmee in voor de bescherming en het behoud van soorten.

Soortbescherming - Provinciale Prioritaire Soorten (PPS)

Om de achteruitgang van biodiversiteit in Vlaams-Brabant tegen te gaan, maakten we een lijst van belangrijke soorten: de Provinciale Prioritaire Soorten. Die lijst gebruiken we als basis voor het soortenbeleid in Vlaams-Brabant. Hij bevat soorten die onvoldoende kunnen profiteren van het gangbare beleid rond milieu, natuur en water, en die daardoor een groot risico lopen te verdwijnen. Voor deze soorten willen we graag een vangnet bieden.

Provinciale Prioritaire Soorten - Amfibieën, reptielen en vissen [PDF, 1 blz, 39,82 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Broedvogels [PDF, 3 blz, 52,36 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Hogere planten [PDF, 2 blz, 47,32 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Nachtvlinders [PDF, 1 blz, 34,21 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Ongewervelden [PDF, 1 blz, 43,15 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Paddenstoelen [PDF, 3 blz, 58,24 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Spinnen [PDF, 1 blz, 40,24 KB] Provinciale Prioritaire Soorten - Zoogdieren [PDF, 1 blz, 41,25 KB] Achtergrond voor bepaling van de PPS-lijst [PDF, 2 blz, 90,66 KB] Folder Bruine Vuurvlinder [PDF, 2 blz, 775,60 KB] Folder Eikelmuis [PDF, 2 blz, 1,38 MB] Folder Hamster [PDF, 2 blz, 563,17 KB]

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender bevat alle activiteiten van het lopende semester.

Activiteitenkalender Natuurstudie [PDF, 13 blz, 1,58 MB]

Waarnemingen.be

Haal je oude en nieuwe waarnemingen uit schuiven en kasten en voer ze in op Waarnemingen.be. Werk zo mee aan een beter zicht op het verspreidingsgebied van soorten en efficiëntere acties om soorten te beschermen.

Op Waarnemingen.be kan je zowel invoeren als raadplegen.

Voor de Prioritaire Provinciale soorten is er een aparte invoermodule

Extra informatie

Contact

Griet Nijs, Brakona, Tel. 015 77 01 61, brakona@natuurpunt.be

Verwante pagina's

Naar boven