Home > Nieuws > Wonen en milieu > Hoe leg je een wadi aan?

De tuinvraag van Robert: hoe leg ik een wadi aan? (14 februari 2020)

Vraag: ik wil het regenwater in mijn tuin bufferen. Hoe maak ik een wadi?

Wadi - foto ©Stedenbouwkundige Nanda Sluijsmans

Robert vangt het regenwater van zijn dak en terras op in een regenwaterput. Hij wil nu ook graag de overloop van zijn regenwaterput opvangen en laten infiltreren in de grond. Hij denkt eraan om een wadi aan te leggen. Goed idee! Reliëf in de tuin is een goede manier om regenwater tijdelijk op te vangen en te laten infiltreren. Zodat het water de grondreserves aanvult in plaats van naar de riolering te stromen. Ideaal wanneer door de klimaatverandering lange, droge periodes meer en meer afwisselen met veel regen op korte tijd.

>>> Hoe maak je de perfecte wadi? 

De experts van het Steunpunt Tuinen geven antwoord. 

Meer weten over regenwaterputten, -tonnen of hoe je je regenpijp afkoppelt? Koester het regenwater in je tuin

(Foto: ©Stedenbouwkundige Nanda Sluijsmans)


Advies van de tuinexpert (1): een wadi is geen poel of vijver

©Jan De Boe - Wadi
Een eenvoudige manier om, zelfs in de kleinste tuin, water vast te houden is een combinatie van een wadi en/of grachtjes
 • Een wadi van 1 op 1 meter met een diepte van 20 cm kan 200 liter bufferen
 • In een lager gelegen deel van je tuin (zodat het water weg van je huis stroomt)
 • Eventueel verscholen tussen de planten
 • Natuurlijke vorm
 • Regenwater moet binnen 24 uur kunnen infiltreren
 • Ondergrond moet waterdoorlatend zijn, zoals bijvoorbeeld een zandige laag
 • Gewoon gazon, extensief grasland of beplant met planten die van een nat/droog situatie houden (voorbeelden: gele lis, moeras-vergeet-mij-nietje, kattenstaart, moerasspirea)
Verschil met een natuurlijke poel
 • Natuurlijke of strakke vorm
 • Regenwater heeft meerdere dagen de tijd om te infiltreren, zodat de poel in natte perioden lang vol kan zijn
 • Ondergrond mag minder doorlatend zijn, zoals bijvoorbeeld leem- of kleigrond
 • Gazon of klassieke beplanting is niet mogelijk. Gebruik planten die van nature bij een poel voorkomen (voorbeelden: dotterbloem, zwanenbloem, pijlkruid, beekpunge)
(Foto: ©Jan De Boe) 

Advies van de tuinexpert (2): opbouw van je wadi

Van boven naar onder:

 1. Teelaarde, eventueel aangevuld met compost, die het water goed doorlaat en waarin planten goed kunnen groeien
 2. Grindlaag of infiltratiekoffer, gevuld met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels: geeft het opgevangen water langzaam af aan de bodem. Zeker als de ondergrond bestaat uit klei of leem, is zo'n grindlaag een must. 
 3. Infiltratie- of drainbuis en overloop: voert bij heel veel regen op korte tijd, het overtollig regenwater af naar een poel, vijver, beek in de buurt ... Is er geen open water in de buurt, dan moet je de overloop aansluiten op de riolering, maar dit gebeurt zelden of nooit.
 4. Ondergrond: goed doorlatende zandgrond is beter geschikt dan leem- of kleigrond. Zo zal grof zand 500 liter/uur x m² doorlaten. Voor klei is dat 0,5 liter/uur x m²


Advies van de tuinexpert (3): onderhoud je wadi

 • Is je wadi met gazon beplant? Maai de wadi dan als je je gazon maait. Beter is om bijvoorbeeld een aangepast wild bloemenmengsel in te zaaien, dan hoef je maar tweemaal per jaar te maaien.
 • Waarom maaien? Om het regenwater sneller te laten infiltreren.
 • Verwijder éénmaal per jaar bladeren en takken uit je wadi. 
 • Spuit éénmaal per jaar de drainagebuis en overloop schoon.

Ook een tuinvraag?

Stel ze aan het Provinciaal Steunpunt Tuinen


Extra informatie

Contact

Dirk Buysse, Dienst leefmilieu - Leve de tuin, Tel. 016 26 72 84, levedetuin@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Koester het regenwater in je tuin

Externe websites

Naar boven