Home > Publicaties > Wonen en milieu > Milieu en natuur > Kleur je tuin groen

Inspiratiegids 'Kleur je tuin groen'

Richt je eigen tuin biodivers en klimaatbestendig in

Cover brochure inspiratiegids kleur je tuin groen Vlaams-Brabant is een sterk verstedelijkte, dichtbevolkte regio. De groene, open ruimte is er beperkt. Door jouw tuin biodivers en klimaatbestendig in te richten, kunnen we de natuur toch binnenbrengen in onze samenleving. Deze brochure inspireert en geeft, naast een aantal voorbeeldprojecten, ook tips om een vergroeningsproject op te starten in jouw eigen tuin.

Inhoud:

  • Project Buizingen (Halle)
  • Project Heverlee
  • Stappenplan
  • Klimaat- en natuursubsidies

Inspiratiegids: kleur je tuin groen [PDF, 16 blz, 551,34 KB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Natuur, Tel. 016 26 72 66, natuur@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Zelf aan de slag

Naar boven