Home > Publicaties > Wonen en milieu > Milieu en natuur > Kleur je bedrijf groen

Inspiratiegids 'Kleur je bedrijf groen'

Tips en tricks voor een vergroeningsproject in jouw bedrijf

Cover brochure inspiratiegids kleur je bedrijf groen

Vlaams-Brabant is een sterk verstedelijkte, dichtbevolkte regio. De groene, open ruimte is er beperkt. Door bedrijventerreinen groen te kleuren, kunnen we de natuur toch binnenbrengen in onze samenleving. Deze brochure inspireert en geeft, naast een aantal voorbeeldprojecten, tips om een vergroeningsproject op te starten in jouw bedrijf of bedrijvenzone.

Inhoud:

  • Project Toyota
  • Project Grimde
  • Stappenplan
  • Klimaat- en natuursubsidies

Inspiratiegids: kleur je bedrijf groen [PDF, 16 blz, 440,90 KB]

Prijs: gratis.

Extra informatie

Contact

Ingrid Beuls, Natuur, Tel. 016 26 74 24, natuur@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Zelf aan de slag

Naar boven