Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Koesterburen  > Maak kennis met onze koesterburen

Maak kennis met onze koesterburen

Wat zijn koesterburen?

Elk dier en elke plant voelt zich thuis is een leefgebied met specifieke kenmerken: hun biotoop. In Vlaams-Brabant zijn er 12 leefgebieden. Zo heeft elke gemeente heeft haar eigen specifieke leefgebieden en de daarbij horende soorten. Hun koesterburen dus. Benieuwd welke koesterburen er groeien en leven in jouw buurt?

Overzicht van koesterburen per leefgebied

 • Akkers: bittervoorn, grote modderkruiper, ijsvogel, oeverzwaluw, rivierdonderpad, waterspitsmuis, weidebeekjuffer, zwanebloem
 • Bermen en verstoorde gronden: beemdkroon, bruine vuurvlinder, geel walstro, gouden loopkever, gouden tor, graslathyrus, hazelworm, levendbarende hagedis, veldkrekel, vroedmeesterpad, zandblauwtje
 • Bossen: anemonenbekerzwam, baardsnuituil, boommarter, bosorchis, bosvleermuis, boswederik, éénbes, franjestaart, goudvink, iepenpage, kleine ijsvogelvlinder, rode bosmier, schedegeelster, Spaanse vlag, vliegend hert, vuursalamander
 • Broekbossen: goudveil, grote weerschijnvlinder, matkop, moerasstreepzaad, moerasvaren, rode kelkzwam, slanke zegge, vingerhelmbloem
 • Graslanden: adderwortel, betonie, bijenorchis, bosorchis, brede orchis, bruin blauwtje,  fijngeschubde aardtong, groot spiegelklokje, grote muggenorchis, grote pimpernel, grote tijm, hondskruid, kwartelkoning, papegaaizwammetje, ruige aardtong, ruige leeuwentand, sikkelkoraalzwam, slanke aardtong, slijmwasplaat, zaagblad
 • Hagen en houtkanten: argusvlinder, eikelmuis, iepenpage, kraagroos, sleedoornpage, stijve naaldvaren
 • Heide: boomleeuwerik, kale rode bosmier, nachtzwaluw, slijmwasplaat
 • Parklandschap en bomenrijen: baardvleermuis, blauwzwarte stekelzwam, boerenzwaluw, braamsluiper, brede orchis, franjeamaniet, gekraagde roodstaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, groot springzaad, ingekorven vleermuis, laatvlieger, meervleermuis, putter, ringmus, rosse vleermuis, steenuil, watervleermuis, zomertortel
 • Poelen, plassen en moerassen: alpenwatersalamander, blauwborst, drijvende waterweegbree, gele zegge, kamsalamander, karwijselie, kleine valeriaan, kluut, moerassprinkhaan, parnassia, ringslang, rugstreeppad, spotvogel, vinpootsalamander, watergentiaan, watersnip, watervleermuis, woudaap, zomertaling
 • Ruigten en struwelen: argusvlinder, bramensprinkhaan, dauwnetel, dicht havikskruid, glimworm, goudvink, heggeranklieveheersbeestje, kaasjeskruiddikkopje, kneu, ligusterstipspanner
 • Urbaan gebied: boerenzwaluw, gewone dwergvleermuis, gierzwaluw, huismus, huiszwaluw, ringmus, slechtvalk
 • Waterlopen: bittervoorn, grote modderkruiper, ijsvogel, oeverzwaluw, rivierdonderpad, waterspitsmuis, weidebeekjuffer, zwanebloem

Campagnemateriaal

Leefgebiedenfiches vertellen voor elk van de 12 leefgebieden welke maatregelen je er kan nemen om de soorten in dat leefgebied te beschermen. Soortenfiches doen hetzelfde, maar dan per soort. Je vindt deze fiches en nog enkele andere materialen op Google Drive. Let wel, hiervoor heb je een account nodig. Je kan deze gratis en eenvoudig aanmaken:

Foto’s van de koesterburen bekijk je eerst op Flickr. Wil je graag een foto gebruiken? Mail je vraag naar koesterburen@vlaamsbrabant.be.

Uitleendienst van de provincie

Voor de tentoonstelling 'Biodiversiteit, alles hangt samen' en de 'Koesterkermis' moet je bij de uitleendienst van de provincie zijn. Volg de onderstaande richtlijnen:
 • Surf naar de website van de provinciale uitleendienst: http://www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst
 • Ga na of je een wachtwoord hebt
 • Klik op de link 'Bekijk het overzicht van ons aanbod en vraag het aan.'
 • Geef de zoekterm 'Koesterkermis' in.
 • Gebruik de winkelwagen om je bestelling te plaatsen.

Extra informatie

Contact

Dienst leefmilieu - Koesterburen, Tel. 016 26 72 79, koesterburen@vlaamsbrabant.be

Naar boven