Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Koesterburen  > Leefgebieden en soorten

Leefgebieden en soorten

130 koesterburen, 12 leefgebieden

De provincie heeft samen met natuurexperts een lijst opgesteld van 229 soorten die bedreigd zijn in hun voortbestaan en waarvan het zwaartepunt van hun verspreiding binnen de provincie Vlaams-Brabant ligt. Dit zijn de PPS of Provinciale Prioritaire Soorten. Uit deze lijst werden een honderdtal koesterburen gekozen.

De campagne 'Je hebt meer buren dan je denkt' zet in op 130 koesterburen. Elk dier en elke plant heeft een eigen leefgebied waar het zich thuisvoelt. Natuurexperts vonden in onze provincie twaalf voorname leefgebieden.

Opdat de koesterburen zich goed blijven voelen in hun leefgebied en hun leefgebieden groter en beter kunnen worden zijn terreinmaatregelen nodig. De maatregelenfiches moeten daarbij helpen.

Leefgebieden

Alle dieren en planten hebben een leefgebied waar ze zich thuisvoelen. Natuurexperts bepaalden in Vlaams-Brabant twaalf voorname gebieden.

Koestersoorten alfabetisch

Een alfabetisch overzicht van de verschillende soorten Koesterburen in Vlaams-Brabant.

Naar boven