Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Koesterburen  > Gemeenten  > Hoegaarden

Hoegaarden

De koesterburen van Hoegaarden

Iedere gemeente bestaat uit een specifieke combinatie van leefgebieden. Dit betekent dat iedere gemeente ook een specifieke soortenlijst heeft.
Uit deze lijst komen de soorten die symbool staan voor hun leefgebieden: de koesterburen.

Dit zijn de koesterburen van Hoegaarden:

Bijenorchis foto soortenfiche graslanden
Boerenzwaluw foto soortenfiche parklandschap en bomenrijen, urbaan gebied
Geelgors foto soortenfiche akkergemeenschap
Grauwe Gors foto soortenfiche akkergemeenschap
Ringslang foto soortenfiche poelen, plassen & moerassen
Rode kelkzwam foto soortenfiche broekbossen
Sleedoornpage foto soortenfiche hagen en houtkanten

Het koesterengagement van Hoegaarden

'Deelname-engagement'
Hoegaarden aanvaardde de geselecteerde koesterburen. Hierdoor werd al een eerste stap genomen in de richting van de effectieve deelname aan de campagne en de uitvoering van concrete koesteracties. Bovendien besliste Hoegaarden om deel te nemen aan de koestercampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'. Dit betekent dat concrete acties zullen ondernomen worden die de koesterburen en de hele gemeentelijke biodiversiteit ten goede zullen komen.


Extra informatie

Contact

Externe websites

Naar boven