Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Koesterburen  > Gemeenten  > Gooik

Gooik

De koesterburen van Gooik

Iedere gemeente bestaat uit een specifieke combinatie van leefgebieden. Dit betekent dat iedere gemeente ook een specifieke soortenlijst heeft.
Uit deze lijst komen de soorten die symbool staan voor hun leefgebieden: de koesterburen.

Dit zijn de koesterburen van Gooik:

Boerenzwaluw foto soortenfiche parklandschap en bomenrijen, urbaan gebied
Bruin blauwtje foto soortenfiche graslanden
Eikelmuis foto soortenfiche hagen en houtkanten
Fijngeschubde aardtong foto soortenfiche graslanden
Geelgors foto soortenfiche akkergemeenschap
Huiszwaluw foto soortenfiche urbaan gebied
Slanke zegge foto soortenfiche broekbossen
Steenuil foto soortenfiche parklandschap en bomenrijen

Het koesterengagement van Gooik

'Deelname-engagement' 
Gooik aanvaardde de geselecteerde koesterburen. Hierdoor werd al een eerste stap genomen in de richting van de effectieve deelname aan de campagne en de uitvoering van concrete koesteracties.
Bovendien besliste Gooik om deel te nemen aan de koestercampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'. Dit betekent dat concrete acties zullen ondernomen worden die de koesterburen en de hele gemeentelijke biodiversiteit ten goede zullen komen.

Extra informatie

Contact

Externe websites

Naar boven