Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > Koesterburen  > Biodiversiteitsverhaal

Biodiversiteitsverhaal

Samen werken aan biodiversiteit

Affiche koesterburen

"Je hebt meer buren dan je denkt!"

Met deze slogan startte de provincie Vlaams Brabant in 2010 haar ambitieuze biodiversiteitscampagne.
Samen met gemeenten, verenigingen en scholen werken aan een rijke én blijvende variatie aan planten en dieren is het ultieme doel.


Soorten en leefgebieden, koesterburen en totems...

Bruine Vlinder

Iedere gemeente is uniek in haar samenstelling van leefgebieden en daaraan gekoppelde soorten.
Of anders gezegd, elke gemeente heeft haar specifieke groep van buren om te koesteren: haar koesterburen.

Gemeenten, bedrijven, organisaties, burgers, verenigingen en scholen kunnen één van de koesterburen uitroepen tot hun totemdier of -plant. Deze totem staat dan symbool voor hun bijdrage aan de grote biodiversiteitscampagne. Ze dragen er zorg voor, koesteren haar en nemen maatregelen om haar leefgebied te beschermen.

Al 62 van de 65 gemeenten tekenden in voor de campagne, sommigen nemen ook acties op het terrein.

Jaarthema 2016: de bij

In 2016 besteden we extra aandacht aan de koesterbuur de bij. Bijen zijn de belangrijkste natuurlijke bestuivers van veel fruitbomen en land-en tuinbouwgewassen. Helaas slinkt hun aantal elk jaar.

Hoe kan jij de bij helpen?

  • Maak extra nestgelegenheid
  • Zorg voor een groter voedselaanbod
  • Gebruik geen herbiciden en pesticiden

De provincie neemt in 2016 concrete maatregelen met de hulp van de regionale landschappen en andere partners.

Wat groeit en leeft er in jouw buurt?

Naar boven