Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur  > INL

INL

Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (INL)

INL-ploegen: medewerker in actie

De INL-ploegen helpen de gemeenten met hun biodiversiteitsbeleid. Ze staan in voor:

 • Het beheer van kleine landschapselementen:
  • Hagen.
  • Houtkanten.
  • Poelen.
  • Bermen.
  • Hooilandjes.
 • Landschap- en natuurontwikkeling:
  • Aanplantingen, inrichting en beheer van natuurgebieden.
  • Soortbescherming.

Niet alleen dragen ze zo bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit, ze helpen de gemeenten ook bij de uitvoering van hun acties voor de koesterburen.

Naast hun natuurfunctie zorgen de INL-ploegen ook voor sociale tewerkstelling in onze provincie.

De provincie ondersteunt en co├Ârdineert de INL-ploegen.

Is er in jouw gemeente een INL-ploeg actief? Download de overzichtskaart [PDF, 1 blz, 2,38 MB]

Publicaties

Demer: vallei in actie

Kaart met de voorstelling van het samenwerkingsproject voor een veilige, natuurlijke en recreatieve herinrichting van de Demer- en Laakvallei.

Alle publicaties

Naar boven