Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Natuur- en milieueducatie  > Natuur op school  > Subsidie

Subsidie aan scholen voor natuurprojecten

Wat

Subsidies voor scholen die werken rond natuur op school. De subsidie

 • bedraagt maximaal 80% van de werkelijke kosten van het project.
 • is beperkt tot 10.000 euro per school of vestiging per jaar (met een minimum van 500 euro).

Het project moet een meerwaarde zijn op het vlak van de biodiversiteit én op educatief vlak. Alle voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement.

Wie

Elke school die gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant en die zich registreerde op de Groene Kaart van MOS, kan een aanvraag indienen.

Procedure

 1. Aanmelden
  Overweeg je een subsidie aan te vragen voor je natuurproject op school? Breng ons minstens vier maanden op voorhand op de hoogte. Een MOS-begeleider helpt je verder met je dossier.

  Vul hiervoor het online meldingsformulier in

 2. Aanvraag
  Twee mogelijkheden per jaar om je aanvraagdossier in te dienen:

  • Tussen 1 januari en 1 februari (je melding moet dan gebeuren ten laatste op 1 oktober van het jaar voordien).

  • Tussen 1 september en 1 oktober (je melding moet dan gebeuren ten laatste op 1 juni van hetzelfde jaar).

  Dien je aanvraag in via één van deze wegen:

  • Online (bij voorkeur)
   Download het aanvraagformulier onderaan, vul deel 2 in en laad het op in het online subsidiesysteem.

  • Via e-mail naar subsidiesleefmilieu@vlaamsbrabant.be
   Download het aanvraagformulier onderaan, vul het volledig in en stuur het als bijlage mee met je e-mail.

 3. Beslissing 
  Deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden en stelt op basis hiervan de maximum te verkrijgen subsidie vast. Je wordt hiervan binnen de 4 maanden op de hoogte gebracht. Wanneer je aanvraag is goedgekeurd, wordt de eerste 50% uitbetaald.

 4. Aanvraag uitbetaling resterende saldo
  Om het resterende saldo van het subsidiebedrag te ontvangen, dien je een aanvraag in

  • Tussen 15 september en 15 oktober van het jaar na de toekenning van de subsidie (bij indienen ten laatste 1 februari).

  • Tussen 1 mei en 1 juni van het tweede jaar volgend op de toekenning van de subsidie (bij indienen ten laatste 1 oktober).

  Dien ook dan je aanvraag in via één van deze wegen:

  • Online (bij voorkeur)
   Download het formulier voor de eindafrekening onderaan, vul het in vanaf deel 2 in en laad het op in het online subsidiesysteem.

  • Via e-mail naar subsidiesleefmilieu@vlaamsbrabant.be
   Download het formulier voor de eindafrekening onderaan, vul het volledig in en stuur het als bijlage mee met je e-mail.

Belangrijk: als provincie hechten we veel belang aan de toegankelijkheid van jouw initiatief voor personen met een handicap.
We willen dan ook dat je ook in je natuurprojecten met hen rekening houdt.

Online meldingsformulier

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven