Home > Nieuws > Wonen en milieu > Lesmateriaal rond het klimaat

Lesmateriaal rond het klimaat (18 februari 2019)

Zijn de klimaatspijbelaars een gespreksonderwerp in jouw klas? Met dit lesmateriaal speel je handig in op het thema.

Voor het basisonderwijs

Voor het secundair onderwijs

  • Leen de energiekoffer met meettoestellen die je helpen bij het uitvoeren van een educatieve energie-audit: elektriciteit, licht, verwarming en luchtkwaliteit komen aan bod.
  • De uitleenbare energiekit met IR-camera bevat een handleiding en meetinstrumenten die jou helpen om met de leerlingen een energieaudit uit te voeren op school.
  • Reserveer gratis één van onze drie klimaatactiviteiten en ga met je klas aan de slag rond de klimaatproblematiek. 
    • Territorium: een tactisch kaartspel over biodiversiteit, leefgebieden en de Vlaams-Brabantse koesterburen.
    • The System: de spelers kruipen in de huid van een producent en maken een jeansbroek. In elke stap (productie, transport, ontginning, ...) nemen ze beslissingen die gevolgen hebben op de duurzaamheid en de prijs.
    • Voedselkwartet: deze activiteit confronteert leerlingen op een spannende manier met de afstand die voedsel aflegt dat op ons bord terechtkomt. Zeven gerechten met soms een indrukwekkend aantal 'voedselkilometers' vormen een kwartet.
Naar boven