Home > Nieuws > Wonen en milieu > Lesmateriaal rond de bijen

Lesmateriaal rond de bijen (03 juni 2019)

Het gaat niet goed met de bijen. Dus moeten we daar dringend iets aan doen. En dat kan op veel manieren. Je kan bijvoorbeeld een insectenhotel bouwen, of een bloementuin aanleggen. Hoe groen is jouw school al? En zit het bijenthema al verweven in het lessenpakket?

Met dit lesmateriaal helpen we je alvast een eind op weg.

  • Op www.weekvandebij.be/aan-de-slag/scholen vind je heel wat materiaal om met een bijenproject op school aan de slag te gaan. 
  • De kamishibai 'Soly en Bie' gaat over bijen. Vraag jouw exemplaar of download het.
  • Bouw in jouw school een bijenverhaal op. Aan de hand van sleutelvragen onderzoeken leerlingen wat ze zelf kunnen doen om de bij te beschermen. Het scenario en het nodige materiaal installeren we tijdens een MOS-begeleiding op de pc van de school. Meer info? Surf naar www.storylinegent.be. 
  • Vraag een subsidie 'Natuur op School' voor de vergroening van je tuin. Met een bijenhotel en een bijenvriendelijke tuin in je dossier maak je een goede kans.
  • Scholen die een educatief bijentraject afleggen en een educatief jaarplan indienen, maken kans op een bijentas vol educatieve materialen

Extra informatie

Contact

Verwante pagina's

Natuur op School

Naar boven