Home  > Wonen en milieu  > Milieu en natuur  > Milieu- en natuurbeleid

Milieu- en natuurbeleid

Meerjarenplan en budget tot 2019

In haar meerjarenplan legt de provincie twee klemtonen voor het thema milieu en natuur: 

  • Biodiversiteit, onder de noemer koesterburen: focus op natuurbehoud en -beleving
  • Klimaatneutraliteit: samen met inwoners, verenigingen, onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeentebesturen en middenveldorganisaties naar een klimaatneutrale provincie

Lees alles over het meerjarenplan en het budget van de provincie

Extra informatie

Contact

Geert Lefever, Dienst leefmilieu, Tel. 016 26 72 66, geert.lefever@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Naar boven