Home  > Welzijn en gezondheid  > Toegankelijkheid voor personen met een beperking  > Jouw gemeente, toegankelijke gemeente?

Campagne "Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!"

De campagne

Wij lanceren een tweede editie van de campagne "Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!". 

Doel: samen met de gemeenten werken aan meer toegankelijkheid, aan de hand van een 10-puntenprogramma. Voor personen met een beperking en ouderen blijft toegankelijkheid immers dé basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Lokale besturen spelen dan ook een cruciale rol in de uitbouw van een lokaal toegankelijkheidsbeleid.

Gemeenten die het 10-puntenprogramma doorlopen, krijgen van de provincie officieel het "handvest van toegankelijke gemeente". Ze mogen 1 jaar lang deze titel op hun website zetten met het passende logo!

10-puntenprogramma

Om de 10 punten te realiseren krijgen de gemeenten de nodige ondersteuning van de provincie, in samenwerking met Inter en On Wheels.

 1. Organiseer een knelpuntwandeling
  De gemeenten krijgen een checklist en draaiboek om een dergelijke wandeling in te richten.

 2. Screen 10 handelszaken en 1 openbaar toilet (gemeenten tot 10.000 inwoners)
  Screen 20 handelszaken en 1 openbaar toilet (gemeenten met meer dan 10.000 inwoners)
  Ook zelfstandige praktijken zoals dokter, kine worden opgenomen
  On Wheels helpt de gemeenten op weg en screent gratis 5 handelszaken voor kleine gemeentes en 10 voor grote gemeentes. De overige 5 of 10 screenings organiseert de gemeente zelf. Ze kan hierbij kiezen voor een screening door Inter of door On Wheels.

 3. Plaats de info over alle gescreende parkeerplaatsen op de website van de gemeente
  On Wheels stelt alle info over de gescreende parkeerplaatsen ter beschikking van de gemeentes in de loop van 2017.

 4. Plaats de informatie over de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer op de gemeentelijke website
  De nodige info wordt ter beschikking gesteld.
 5. Schenk bij minstens 1 gemeentelijke publieke activiteit aandacht aan mensen met een beperking
  Gemeenten krijgen een standaard checklist. Voor extra ondersteuning kunnen ze bij Inter terecht.

 6. Op basis van de screenings worden 5 extra parkeerplaatsen volgens de wettelijke regels aangepast voor kleine gemeentes en 10 voor grote gemeentes
  On Wheels stelt aan alle gemeenten een elektronisch platform ter beschikking stellen. Hiermee kunnen ze een gefundeerde keuze maken van de aan te passen parkeerplaatsen. Verder kunnen de gemeenten via het bestaande systeem van gratis adviesuren ondersteuning aan Inter vragen.

 7. Toets de toegankelijkheid van 5 stedenbouwkundige dossiers af en adviseer die dossiers op toegankelijkheid
  Is gratis voor de gemeentes via Inter.

 8. Organiseer minstens 1 overleg tussen gebruikers en het gemeentelijk beleid
  Zelfstandig te organiseren door de gemeente

 9. Organiseer minstens 1 planningsgesprek rond de aanpak van een lokaal toegankelijkheidsbeleid met Inter en de provincie
  Gratis voor de gemeente

 10. Onderteken een engagementsverklaring dat de gemeente de bovengenoemde acties ook na de afloop van de campagne zal voortzetten
  Zelfstandig te doen door de gemeente

Extra informatie

Contact

Alexander Leysen, Dienst mobiliteit, Tel. 016 26 73 91, mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be

Naar boven