Home  > Welzijn en gezondheid  > Ouderen en thuiszorg

Ouderen en thuiszorg

Provinciaal ouderenbeleid

Het provinciaal ouderenbeleid stimuleert ouderen(beleids)participatie en ondersteunt kwetsbare ouderen.

Seniorenraden

Neem als 60-plusser deel aan de gemeentelijke, regionale of provinciale seniorenraad als je wil meedenken en bepalen over senioren in de samenleving.

Inspiratiebank seniorenraden

In deze gegevensbank kan je talrijke inspirerende initiatieven van seniorenraden opzoeken in 11 rubrieken.

Inspiratie om senioren beter te bereiken

Senioren zijn een diverse doelgroep. Bereik ze via verschillende kanalen.

Dementie

Vlaams-Brabant informeert over dementie en ondersteunt het onderzoek ernaar.

Vind een kortverblijf online

Via de website 'kortverblijf online' kan je een kamer voor kortverblijf vinden en een optie nemen.

Subsidie dagopvanginitiatieven voor ouderen

Subsidie voor nieuwe dagopvanginitiatieven: lokale dienstencentra, dagopvangcentra en buurtgerichte projecten.

Thuiszorg: wat en waar?

Er bestaan verschillende vormen van thuiszorg. Bekijk hier waar je beroep op kunt doen en waar je de deze diensten vindt.

Mantelzorg

Het provinciebestuur moedigt mantelzorgverenigingen aan om projecten ten behoeve van mantelzorgers te ontwikkelen.

Elektronisch zorgplan

Het elektronisch zorgplan is een nieuw communicatiemiddel dat een snelle en efficiënte zorgcoördinatie mogelijk maakt voor patiënten met een zorgplan.

Zorgteamformulier

Praktische gegevens over alle zorgverleners van een patiënt: huisarts, mantelzorger verpleging, kinesist. Bestel het formulier en promotiemateriaal over het zorgteamformulier.

Nieuws

Bedankkaartjes mantelzorg

Ben je fier op je mantelzorger? Wil je jouw mantelzorger graag bedanken voor haar of zijn inzet? Bestel snel een pakketje met één of meerdere van onze vijf verschillende postkaartjes om je oprechte dankbaarheid duidelijk te maken.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Jongdementie

Brochure over de prevalentie in Vlaams-Brabant, de beleving en noden van mantelzorgers en het zorgaanbod.

Alle publicaties

Naar boven