Home  > Welzijn en gezondheid  > Noord-Zuidwerking  > Subsidie wereldwijs

Subsidie wereldwijs

Wat

De subsidie Wereldwijs dient aangewend te worden voor de organisatie van een mondiaal project op school met een focus op één van volgende thema's:

  • Duurzaamheid
  • Eerlijke handel
  • Diversiteit
  • De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Dit betekent dat de thematische activiteiten, voorstellingen en materialen opgenomen in de deelsite wereldburgerschapeducatie van klascement in aanmerking komen voor deze subsidie. Op basis van (jouw) suggesties kan dit nog wel uitgebreid worden.

De maximaal toegekende subsidie per begunstigde bedraagt 600 euro per schooljaar.

Wie

De subsidie kan toegekend worden aan:

  • elke vestigingsplaats van een onderwijsinstelling voor basisonderwijs, die gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant;
  • elke lerarenopleiding voor kleuter- en lager onderwijs, die gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Procedure

De subsidie kan enkel online aangevraagd worden en dit uiterlijk vier weken voor de start van het project.

Verantwoording:
Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 6 weken na het einde van het project opgeladen worden in het digitaal dossier:

  • een correct ingevuld evaluatieformulier
  • de facturen/rekeningen/ontvangstbewijzen van de onkosten
  • een kopie van de communicatie die vermeldt dat de mondiale activiteit georganiseerd wordt met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.
Naar boven