Home  > Welzijn en gezondheid  > Noord-Zuidwerking  > Subsidie uitwisselingsprojecten Noord-Zuid

Subsidie uitwisselingsprojecten Noord-Zuid

Wat

De subsidie voor de promotie van uitwisseling tussen Noord en Zuid is gericht op:

  • de creatie van structurele samenwerking tussen Noord en Zuid.
  • competentieversterking van alle betrokken partners.
  • uitwisseling tussen deskundigen en/of professionals uit Noord en Zuid.

De uitwisseling is relevant voor instellingen en verenigingen in het Noorden door:

  • de verbreding van het draagvlak voor internationale samenwerking.
  • het versterken van wereldburgerschap.
  • de wijze waarop ze duurzame, succesvolle samenwerkingsverbanden stimuleert tussen partners in het Noorden én het Zuiden.


Wie

  • Onderwijsinstellingen uit Vlaams-Brabant.
  • Sociale, jeugd-, milieu, natuur- of culturele verenigingen zonder winstoogmerk uit Vlaams-Brabant.


Procedure

Een subsidieaanvraag voor uitwisselingsprojecten vraag je bij voorkeur online aan. De aanvragen voor het jaar 2019 moeten uiterlijk 15 mei 2019 ingediend worden.

Online aanvragen

Indien je je omwille van technische redenen niet kan aanmelden met je eID of token, kan je de aanvraag alsnog mailen naar noord-zuid@vlaamsbrabant.be.

Het reglement werd op dinsdag 2 juni 2015 goedgekeurd door de provincieraad. Het gewijzigde reglement werd op dinsdag 7 februari 2017 goedgekeurd door de provincieraad.


Naar boven