Home  > Welzijn en gezondheid  > Noord-Zuidwerking  > Subsidie Noord-Zuidprojecten

Subsidie Noord-Zuidprojecten

Wat

De subsidie voor Noord-Zuidprojecten is gericht op

  • bevordering van internationale samenwerking en
  • de verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit en
  • participatie van alle betrokken doelgroepen.

De gesubsidieerde projecten beogen directe en reële lotsverbetering in het Zuiden en zijn relevant in het Noorden door

  • het versterken van wereldburgerschap en
  • hun innovatieve aanpak of
  • de wijze waarop ze nieuwe, succesvolle samenwerkingsverbanden stimuleren.

Wie

  • erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties met een maatschappelijke zetel in België.
  • bij het 4de pijlersteunpunt geregistreerde 4de pijlerorganisaties met rechtspersoonlijkheid en maatschappelijke zetel in Vlaams-Brabant.

Procedure

De subsidieaanvraag kan enkel online ingediend worden. De subsidie voor 2019 kan aangevraagd worden vanaf 1 november 2018. De uiterste indieningsdatum is 10 januari 2019.

Online aanvragen

Indien je je omwille van technische redenen niet kan aanmelden met je eID of token, kan je de aanvraag alsnog mailen naar ontwikkelingssamenwerking via het mailadres onderaan deze pagina.

Dit nieuwe geïntegreerde subsidiereglement vervangt de oude reglementen

  • subsidie ontwikkelingssamenwerking in het zuiden.
  • subsidie voor educatieve initiatieven ontwikkelingssamenwerking (Noorden).

Het nieuwe reglement werd op dinsdag 15 december 2014 goedgekeurd door de provincieraad.

Publicaties

Subsidies voor Noord-Zuid-projecten

Doe jij een project dat het verschil maakt voor mensen in het Zuiden én het Noorden? Dan krijg jij van ons een financieel duwtje in de rug. Deze publicatie helpt je alvast op weg.

Alle publicaties

Naar boven