Home  > Welzijn en gezondheid  > Noord-Zuidwerking  > Subsidie noodhulp

Subsidie voor noodhulpacties

Wat

Subsidie voor noodhulpacties die voldoen aan de volgende criteria:

  • op korte termijn wordt getracht de meest levensnoodzakelijke behoeften van de slachtoffers van een ramp te lenigen;
  • noodhulp wordt verleend aan slachtoffers zonder onderscheid van ras, godsdienst, geslacht, leeftijd, nationaliteit of politieke overtuiging;
  • beslissingen tot het verlenen van noodhulp dienen onpartijdig te zijn en uitsluitend in functie van de behoeften en het belang van de slachtoffers.


Wie

De subsidie kan worden verleend aan een erkende NGO (niet-gouvernementele organisatie) met voldoende deskundigheid en terreinervaring op het gebied van hulpverlening.


Procedure

De erkende NGO kan een aanvraag indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.


Extra informatie

Contact

Lisa Deweirdt, Noord-Zuidwerking, Tel. 016 26 73 49, noord-zuid@vlaamsbrabant.be

Documenten

Subsidiereglement noodhulp [PDF, 2 blz, 48,61 KB]

Naar boven